Afwijkend minimumloon voor BBL’ers vanaf 1-7-2017

Afwijkend minimumloon BBL’ers vanaf 1-7-2017

Vanaf 1 juli 2017 ontvangen jongeren van 18 jaar en ouder een hoger percentage van het wettelijk minimumloon ten opzichte van 1 januari 2017. Dit hogere percentage geldt niet voor iedereen. Er is een uitzondering gemaakt voor BBL’ers (studenten die een beroepsbegeleidende leerweg volgen) in de leeftijd van 18 jaar tot en met 20 jaar. Voor deze BBL’ers geldt dat de oude percentages van het minimumloon van toepassing blijven (van voor 1 juli 2017). Zij krijgen alleen de inflatiecorrectie van 0,89%.

Deze uitzondering is gemaakt zodat de kosten niet uitzonderlijk zullen stijgen en dat daardoor het aantal opleidingsplaatsen verder onder druk zal komen te staan. Hiermee wordt geprobeerd te voorkomen dat werkgevers zullen afzien van het aanbieden van praktijkovereenkomsten. Het kan zelfs stimulerend werken omdat een BBL’er goedkoper wordt dan een jeugdige werknemer van dezelfde leeftijd zonder praktijkleerovereenkomst.

Daarnaast kan er in veel gevallen een subsidie praktijkleren aangevraagd worden.

Datum: 1 juni 2017

30 november hebben wij aan onze vaste klanten de verlengingsmail voor de licentiesleutel(s) verzonden. Het e-mailadres is het adres waarmee in het afgelopen jaar een webshop-account is aangemaakt. Mail gemist: neem contact op met de helpdesk.