Afkoop pensioen eigen beheer deel II

Afkoop pensioen in eigen beheer deel II

Als u als DGA een pensioenvoorziening in eigen beheer heeft, dan kunt u kiezen voor het afkopen van dat pensioen. Dit is in het kader van het ‘uitfaseren pensioen in eigen beheer’.

U dient een eventuele afkoop in de salarisadministratie te verwerken en daar gelden een aantal speciale regels bij waarover ook nog eens onduidelijkheid heeft bestaan met betrekking tot de Zvw.

De Belastingdienst had in eerste instantie gecommuniceerd dat de tijdvakken tussen 2 inkomstenverhoudingen doortellen, hetgeen er toe leidt dat er werkgeversheffing Zvw verschuldigd is over het loon dat DGA eerder dit jaar had. Wij hebben doorgevraagd en een concrete casus voorgelegd. Nu heeft de Belastingdienst duidelijk gemaakt dat die visie niet correct was. Die tijdvakken tellen niet door. Dit leidt er toe dat feitelijk geen werkgeversheffing Zvw van toepassing is in de standaard situatie van een DGA < AOW die afkoopt.

Datum: 24 mei 2017

 

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.