Aanzeggen bij indiensttreding is toegestaan

Aanzeggen bij indiensttreding is toegestaan

De rechter heeft onlangs bepaald dat uw onderneming ook voldoet aan de wettelijke aanzegtermijn als u bij het aangaan van een tijdelijk contract al vastlegt dat u de arbeidsovereenkomst niet gaat verlengen. De eerste uitspraak over de aanzegtermijn uit de Wet werk en zekerheid is daarmee een feit. Sinds 1 januari 2015 moet u een maand voor het aflopen van een tijdelijk contract aan de werknemer aangeven of u het contract verlengt. Doet u dat niet, dan kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding.

In de betreffende zaak stapte een werknemer naar de rechter omdat zijn werkgever te kort voor het einde van zijn arbeidsovereenkomst aangaf dat hij het contract niet zou verlengen. De werknemer vorderde hierbij de vergoeding voor het vergeten van de aanzegtermijn. Volgens de werknemer was hem – ondanks de bepaling in de arbeidsovereenkomst – bij indiensttreding een vast contract in het vooruitzicht gesteld. Daarnaast had hij zijn vakantieplannen al moeten doorgeven voor de periode na afloop van zijn contract en had hij een rijbewijs mogen halen op kosten van de werkgever. De werknemer vond dat hij hieruit kon opmaken dat hij een contractverlenging zou krijgen.

De rechter was het niet met de werknemer eens. Door de bepaling in de arbeidsovereenkomst dat de werkgever de overeenkomst niet zou verlengen, had de werkgever aan de aanzegverplichting voldaan. Het staat u overigens wel vrij om op zo’n bepaling terug te komen en de arbeidsovereenkomst toch te verlengen. Dat had de werkgever in dit geval echter niet gedaan dus wees de rechter het verzoek van de werknemer af.

In LogiSal kunt u bij Werkgever > Diversen > Einde contract Min 1 aan te zetten. Dan krijgt u een popup (bij berekenen) tussen 1 en 2 maanden voor de einddatum. Hierdoor kunt u de betreffende werkgever/werknemer tijdig informeren (aanzeggen).

 

Datum: 24 juni 2015