Aanvragen compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

De compensatieregeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die bedrijven hebben betaald op of na 1 juli 2015. U moet de aanvraag voor compensatie binnen 6 maanden indienen nadat u de volledige transitievergoeding hebt betaald.

Let op: hebt u de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020, dan moet u de aanvraag dus vóór 30 september 2020 indienen. Heeft u de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet u de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding indienen. Let er dus goed op dat je de aanvraag op tijd indient. Doet u dat niet, dan komt u niet in aanmerking voor compensatie.

Het aanvraagformulier vindt u op de website van het UWV.