Aanvraag Eigenrisicodragerschap ZW of WGA vóór 1 april

Aanvraag Eigenrisicodragerschap ZW of WGA vóór 1 april

Wilt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de WGA, dan moet u vóór 1 april een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

Eigenrisicodrager voor WGA
Als een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, dan draagt hij het risico voor de arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor zijn rekening. Het gaat dan om zieke werknemers, maar ook om ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij de werkgever in dienst waren.

Formulier Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Eigenrisicodrager voor Ziektewet
Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar. Tevens is hij verantwoordelijk voor de re-integratie. Als de werkgever ervoor kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, dan betaalt hij minder premie. Als een werknemer dan ziek wordt, betaalt niet UWV maar de werkgever de Ziektewet-uitkering. Als eigenrisicodrager moet u kennis van de Ziektewet in huis hebben, een eigen verzuimadministratie voeren, en eventueel uw contract voor arbodienstverlening uitbreiden. De kosten die hiermee gepaard gaan kunt u afzetten tegen de premies voor uw sector en de risicocijfers. Dat geeft u een indicatie of het voor u voordelig is om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Het is verstandig om u hierover goed te laten informeren.

Formulier aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW

 

Datum: 10 maart 2016