Aanpassingen in de WW de komende jaren

Aanpassingen in de WW de komende jaren

In 2015 en 2016 worden er een aantal wijzigingen in de Wet werk en zekerheid doorgevoerd.
Deze wijzigingen hebben betrekking op versoepeling van het ontslagrecht per 1 juli 2015 en het versoberen van de WW per 1 januari 2016.
In de komende jaren zal de maximale uitkeringsduur teruggeschroefd worden van maximaal 38 maanden naar 24 maanden. Daarnaast zal bij werkloosheid na een half jaar de werkzoekende verplicht worden om al het beschikbare werk te accepteren. Voor zover het inkomen lager is dan de WW-uitkering, bestaat er recht op een aanvulling. In de regeling tot 2016 geldt dat u in het eerste jaar van werkloosheid niet verplicht kunt worden om een lager gekwalificeerde baan te accepteren.

De verkorting geldt uitsluitend voor nieuwe gevallen. Werknemers die in 2015 in de WW terecht komen, hebben dus nog recht op de huidige regeling. Gedurende drie jaren worden ieder kwartaal de rechten met één maand gekort. Per medio 2019 is de verkorting volledig doorgevoerd. 

Deze verkorting is uitsluitend van belang voor werknemers die nu op basis van een arbeidsverleden recht hebben op een uitkering voor meer dan 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen van deze verkorting afwijken door in de CAO andere afspraken vast te leggen.

Opbouw wordt ook verlaagd
Het blijft niet bij een duurverkorting, het opbouwen van de uitkering gaat ook langzamer. Tot 2016 wordt er nog één maand uitkering opgebouwd per gewerkt jaar. In de versoberde WW wordt alleen in de eerste tien werkjaren één maand opgebouwd per jaar. Na het tiende jaar gaat het nog om een halve maand per jaar. Het zal in de toekomst dus langer duren om een lange uitkeringsduur op te bouwen.

 

Datum: 31 maart 2015