Aangiftebrieven 2019 verzonden door de Belastingdienst

Aangiftebrieven 2019 verzonden door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op 13 november de ‘Aangiftebrief loonheffingen 2019’ naar de werkgevers verstuurd. Wilt u in het bezit komen van deze brief, vraag deze dan op bij de werkgever. De Belastingdienst verstuurt de aangiftebrief slechts 1 keer per jaar. Het is niet mogelijk om een duplicaat aan te vragen.

In de aangiftebrief staan de volgende gegevens:

  • Het aangiftetijdvak waarmee de werkgever bij de Belastingdienst staat geregistreerd
  • Per aangiftetijdvak de uiterste aangifte- en uiterste betaaldatum
  • Per aangiftetijdvak het betalingskenmerk

Deze gegevens zijn van belang voor het juist en tijdig doen van de loonaangiften en de daarbij behorende betalingen.

nieuwsbrief loonheffingen
Datum: 29 november 2018