Aandachtspunt fiets van de zaak in 2015

Aandachtspunt fiets van de zaak in 2015

Veel werkgevers bieden de mogelijkheid aan van een cafetariaregeling.
In ruil voor een verlaging van brutoloon of door inlevering van vakantiegeld en vakantie uren kunnen de medewerkers bijvoorbeeld een netto vergoeding ontvangen voor een fiets. Vaak leeft hierbij het misverstand dat deze vergoeding niet ten laste komt van de vrije ruimte, omdat de medewerker deze arbeidsvoorwaarde feitelijk zelf financiert.
Dit is niet correct!

De vergoeding of verstrekking van een fiets komt volledig ten laste van de vrije ruimte, ongeacht of er sprake is van een cafetariaregeling. Het inleveren van brutoloon heeft bovendien als nadeel dat de totale loonsom lager wordt en daardoor de vrije ruimte afneemt. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u als werkgever 80% eindheffing over de waarde van de fiets.

Houd dus rekening met het feit dat een cafetariaregeling ineens erg duur kan uitpakken voor u als werkgever. Dit zal overigens niet het geval zijn als loon wordt uitgeruild voor een vergoeding die gericht is vrijgesteld, zoals dubbele huisvestingskosten of reiskosten. Tip: stel een maximaal fietsbudget vast per kalenderjaar, dit voorkomt fluctuaties per kalenderjaar.

Voorbeeld
Een medewerker levert € 700 brutoloon in en krijgt daarvoor een fiets ter waarde van € 700. Onder de oude regels kostte de werkgever dit niets. Bovendien leverde dit zelfs een besparing op van de premies werknemersverzekeringen (indien het loon van de medewerker lager was dan het maximum premieloon).
Binnen de regels van de WKR betaalt u als werkgever echter 80% eindheffing over de waarde van de fiets, indien de
fiets wordt toegewezen aan de vrije ruimte en deze al gevuld is. U betaalt dan ineens € 560 belasting over de fiets.

 

 

 

Datum: 24 februari 2015

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.