Aandachtspunt branche schoonmaak

Aandachtspunt branche schoonmaak

In het Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf staat dat de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie verlaagd wordt met terugwerkende kracht voor 2014 met 0,25%-punt. Deze wijziging wordt per 1 november 2014 doorgevoerd. Na het verwerken van de lonen van oktober volgt u de volgende stappen:
Maak eerst een kopie van de administratie via > Beheer > Kopiëren.
Ga vervolgens naar > Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik Pensioen incl. overgangsmaatregel > tab Procent: pas hier het % WG aan naar 11.55. Doe dit op de regel 01/01.
De gemaakte boekingen past u aan via > Periodeblok > Corrigeren werkgeverspremies en reserveringen in boekingen > Volgende > Ja > Volgende > Selecteer “Pensioen incl. overgangsmaatregel” > Volgende > geef oude percentage (11.8%) en nieuwe percentage (11,55%) in > Volgende > Volgende > Ja.
Nu kunt u voor alle perioden (vanaf januari / periode 1) nieuwe (correctie) OLP’s insturen naar Cordares.

03-11-2014

Schoonmaak