Aandachtspunt bij vaststellen identiteit

Aandachtspunt bij vaststellen identiteit

U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat deze bij u gaat werken. Een kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie. Van de nieuwste versie van het paspoort moeten werkgevers niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant kopiëren en de kopie ervan bewaren in de administratie. Dat is noodzakelijk omdat het burgerservicenummer (BSN) tegenwoordig op de achterkant staat.

In het handboek Loonheffingen vindt u in paragraaf: 2.2 Identiteit van uw werknemer vaststellen, hier meer informatie over.

Uitzendkrachten
Van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten en andere ingeleende werknemers mag u geen kopie maken en bewaren. Het is wel verstandig om hun identiteit te controleren voordat zij aan de slag gaan. Zo voorkomt u dat u een ingeleende werknemer aanneemt die geen verblijfsvergunning heeft. In de brochure ‘Zakendoen met een uitzendbureau’ vindt u meer informatie.  U kunt de brochure hier downloaden.

 

Datum: 24 mei 2016