97% LogiSal klanten over op DigiPoort

97% LogiSal klanten over op DigiPoort

Reeds 97% van de loonaangiften welke met LogiSal zijn aangemaakt zijn verstuurd middels DigiPoort. 3% Van de loonaangiften die gemaakt zijn met LogiSal worden dus nog verstuurd via het BAPI/FOS kanaal. Wij willen u er nogmaals op attenderen dat per 1-3-2017, de loonaangifte  niet meer via BAPI/FOS kan worden ingezonden. Indien u nog via het BAPI/Fos (Loonsom Connect) uw loonaangiften instuurt, dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Zie hiervoor ons eerdere nieuwsartikel.

DigipoortKleinSbr-nl

d.d.: 7-12-2016

Menu

Let op: LogiSal 2022 kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Wij verzoeken u vriendelijk, om vanwege de drukte, contact op te nemen per e-mail en niet per telefoon.

+