Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd

Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd

U kunt de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 van de Belastingdienst downloaden.

In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. De toevoegingen en verbeteringen in deze 3e nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2016.

In de 3e uitgave is een onderwerp toegevoegd: 18 Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016. De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016 zijn daardoor verplaatst van punt 18 naar punt 19.

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:
In de 1e alinea van 3 Rentevoordeel voor personeelsleningen voor eigen woning belast staat nu dat de werknemer het belaste rente- en kostenvoordeel in de inkomstenbelasting kan aftrekken in plaats van alleen het belaste rentevoordeel. Ook heeft de Belastingdienst bij dit punt 2 alinea’s toegevoegd: over het aangeven van het rentevoordeel en over het verleggen van de inhoudingsplicht.

Bij 4 Werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, is verzekerd voor de ZW is de titel gewijzigd en ook de inhoud van dit onderwerp is verbeterd en uitgebreid.

Bij 7 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten is:

  • een verandering toegevoegd (het vervallen van een aantal codes soort inkomstenverhouding/inkomenscode);
  • een aandachtspunt toegevoegd (naam van de rubriek ‘pseudo-eindheffing VUT’ nog niet aangepast);
  • de titel en de 1e zin van het 2e aandachtspunt verbeterd (AOW’ers zijn verzekerd voor de ZW);
  • bij de informatie over de nieuwe rubrieken ‘Contractloon’ en ‘Contracturen per week’ een link naar de gegevensspecificaties toegevoegd.

Bij 15 Nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is een alinea toegevoegd met de definitie van de echtgenoot van de bestuurder. In de alinea daarboven is ‘in eerste instantie’ geschrapt.

Bij 17 Veranderingen in de afdrachtvermindering S&O zijn de kop en de 1e zin van de laatste alinea verbeterd.

Bij 19 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 zijn:

  • in tabel 9c de kop boven de rechterkolom verbeterd;
  • in tabel 10 de percentages bij sectorcode 64 en 66, code risicopremiegroep 02 verbeterd.

Verwijzingen naar het Handboek Loonheffingen 2015 zijn nu verwijzingen naar het Handboek Loonheffingen 2016.

 

 

Datum: 23 februari 2016