53e week 2015

Als u verloont per 4 weken dan krijgt u aan het eind van dit jaar mogelijk te maken met de 53ste week.
Verloon apart periode 14 met 5 loondagen (waarbij de 5e loondag 1 januari 2016 is) en periodedatum 31 december 2015.
U begint in het nieuwe jaar met 2 of 4 januari.
Die 53ste week verloont u apart volgens de dagtabel (5 dagen = 1 week).

Uit Handboek loonheffing 2009 Belastingdienst 7.3.4:
Soms heeft een kalenderjaar 53 weken. Als het reguliere loontijdvak een week is,
moet u ook op het loon over de 53e week de weektabel toepassen. Bij een regulier
loontijdvak van vier weken zijn er voor het loon over de 53e week twee situaties mogelijk:

– U betaalt loon over de 13e periode van vier weken en afzonderlijk loon over de 53e week.
In dat geval is op het loon over de 13e periode van vier weken de vierwekentabel van toepassing en op het loon over de 53e week de weektabel.
– De 13e periode bestaat uit vijf weken (opm: dat kan niet in LogiSal).

Er is dan sprake van een loontijdvak van vijf weken. Voor dit loontijdvak is geen tabel beschikbaar. In principe moet u dit loon dus herleiden. Maar u mag in deze situatie ook het loon over die vijf weken delen en vervolgens vijf keer de weektabel toepassen. Want dit leidt tot hetzelfde
resultaat als het herleiden van dit loon.
Als u bij een werknemer de loonheffingskorting toepast, mag u dit ook voor de 53e week doen.

 

Datum: 15 december 2015

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.