Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Premiekorting scholingsbelemmerden

In de laatste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen is een wijziging opgenomen met betrekking tot de premiekorting scholingsbelemmerden. Voorheen mocht u voor een bepaalde groep scholingsbelemmerden de hoge premiekorting toepassen van € 7.000 per kalenderjaar. Nu staat er dat u voor scholingsbelemmerden altijd de lage premiekorting van € 2.000 per kalenderjaar moet toepassen. Deze wijziging is ingevoerd met terugwerkende kracht.

 

 

d.d.: 15-05-2017

 
  
          

Download

LogiSal Installeren

       

LogiSal

Alles over LogiSal

      

Video

  
  
Copyright © 2012- Logihuis b.v.