Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

 

Slimme salarisspecialisten!

 

Welkom bij LogiSal van Logihuis.

Wij zijn technisch slimme salarisspecialisten. En onze kennis delen wij graag.
Onze software zit logisch in elkaar en we weten hoe belangrijk dat voor u is. En dus helpen wij u waar wij kunnen. Wij gaan verder dan software alleen. Wij leveren kennis en ondersteuning.

Onze software is ontwikkeld door salarisverwerkers en belastingadviseurs, met andere woorden mensen uit de praktijk.
Onze helpdesk werkt niet met belscripts. U wordt geholpen en vrijwel altijd meteen. Onze medewerkers hebben passie voor het vak en willen u echt verder helpen, van mens tot mens.

 

Onvrede

Het verhaal begint in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

LogiSal is geboren uit onvrede. Onvrede met de toen bestaande software. Als belastingadviseur en lid van het College voor Belastingconsulenten was de ervaring met bestaande software dat het te traag en onlogisch was. Automatisering veranderde toen al snel en mogelijkheden werden beter, maar de software van toen stond stil. De toepassing moest logischer: LogiSal was geboren.

Samen met andere leden van het College Belastingconsulenten werd de blauwdruk ontwikkeld voor een flexibel systeem dat voor de gebruiker logisch in elkaar steekt. In eerste instantie als hobby en vooral voor eigen gebruik, toen voor wat vrienden en kennissen van het College Belastingadviseurs. Het sloeg aan. De klanten droegen in belangrijke mate bij aan de vorming en groei. Een mooie tijd waarin we zelfs soms van klanten een taart bezorgd kregen. Dank u wel!

We zijn inmiddels jaren verder. Wij maken deel uit van overlegorganen met de overheid, onze kritische stem wordt gehoord bij Belastingdienst en uitvoeringsinstellingen.
We publiceren nieuws, vrijwel dagelijks. Maar we maken ook fouten. En lossen die op. We zijn net mensen.

En mensen willen wij blijven.
De missie en geestdrift van toen staat nog steeds als een huis.

Logihuis..

En samen werken wij aan:

 

Slimme salarisspecialisten door de jaren heen:

 

LogoMetMensen

 

Chronologie:

2004: LogiSal introduceert salarisspecificaties per email en PDF.

2005: Elektronische loonaangifte nog niet verplicht maar al wel mogelijk.

2006: Alle output naar PDF en verzenden per email.

2007: Logihuis is initiatiefnemer en mede-oprichter van Belangenvereniging Ontwikkelaars Salaris Software en wordt gesprekspartner van belastingdienst, UWV enz.

2009: Logihuis ontwikkelt XBRL en onderzoekt OTP (Overheids Transactie Poort).

2010: De ELOA (Eenduidige LOonAangifte) is klaar maar gaat niet door. Start ontwikkeling webtoepassingen voor LogiSal.

Start ontwikkeling PensioenAangifte.

Ontwikkeling van urenimport. Urenregistratiepakketten kunnen hieraan koppelen.

2011: Uniformering Loonbegrip noopt ons nu al de eerste stappen te zetten. Alle grondslagen worden gelijkgetrokken. Zie ook onder Nieuws. Inmiddels uitgesteld naar 2013.

2012: Pensioenaangifte is klaar.
Introductie van Webinvoer Werknemer. Tevens HRM koppeling.

LogiSal introduceert haar nieuwe website met MetroDesign. Veel verwantschap met Windows8.

2013: Wet Uniformering Loonbegrippen. Tijdelijke heffingskorting. IBAN inclusief automatische conversie. SEPA betalen.

2013: LogiSal Online: LogiSal is ook online beschikbaar en volledig uitwisselbaar met LogiSal desktop.

2014: LogiSal Next Generation wordt gebouwd in DotNet.

2015: LogiSal DotNet wordt breed uitgezet. Aankondiging einde lifetime ondersteuning XP

Ontwikkeling van LogiConnect waarmee aansluiting gemaakt kan worden op Digipoort voor het indienen van loonaangiften.

Ontwikkeling Pensioenaangifte voor Zorg en Welzijn en APG.

2016: LogiPoort komt in de markt en heeft in augustus 20% marktaandeel als het gaat om loonaangiften via Digipoort.

De Wet Aanpak Schijnconstructies wordt geintegreerd.

TWK wordt ontwikkeld maar voorlopig nog even intern gehouden.

2017: Employee Self Service zal deel uitmaken van LogiSal. Kostenloos. Werknemers kunnen salarisspecificaties en jaaropgaven via een APP in zien.

2018: LogiSal Online wordt steeds groter maar we bieden nu ook HRM Online via onze zuster Salariszaken. Dat doen we voor de admi/accountantskantoren die een grotere en/of veeleisende klant hebben en die met LogiSal niet kunnen bedienen.

We maken LogiSal salarisadministratie AVG-proof op vele manieren en we starten met de ontwikkeling van een klantportaal.

2019: Logihuis lanceert Cloud Dossier. Cloud Dossier is een werkgeversportaal waarmee u eenvoudig en veilig (avg-proof) documenten deelt met uw klant.

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.