LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
PLO Agra (Landbouw), Tabak en Vlees
 
Periodeblok > Agrarisch, PLO Tabak of PLO Vlees
 
 
 
 
Let op: De Tabak en Vlees aangiftes kunt u niet via Logipoort en LIS indienen.
Agrarisch wel! Zie berichtenverkeer TKP
 
 
U vindt de Periodieke Loon Opgave voor de PUO via het PERIODEBLOK.
U kunt daar kiezen voor de bedrijfstakken Agrarisch, Vlees, Tabak.
 
U kunt per keer slechts 1 bedrijfstak doen.
 
Middels deze digitale opgave kunt u de GUO informeren omtrent de verloonde personen en bedragen.
Of u kunt een MBV (melding bedrijfsvereniging) doen.
Deze gebruikt u met name voor uitdienstmelding aan het GUO.
 
 
U krijgt eerst een lijst van alle werkgevers en werknemers met hun van belang zijnde nummers en of deze correct zijn.
Eventueel kunt u dan nog nummers corrigeren.
Bestanden kunnen afgekeurd worden als er (sofi)nummers op staan die niet kloppen.
 
Vervolgens kunt u het loonbelastingnummer en het UVI-nummer van u als inzender invullen (als dat niet al gebeurt is), alsmede het relatienummer als u de gegevens van meerdere bedrijven wilt inzenden.
Het relatienummer wordt u toegekend door de GUO.
 
LogiSal presenteert u vervolgens de werkgevers die u kunt selecteren.
Hier staan uitsluitend de werkgevers die onder deze bedrijfstak vallen met een goed loonbelastingnummer.
 
Als u slechts 1 werkgever inlevert dan kunt u kiezen wie de inzender wordt, u of de werkgever.
 
Nu volgen adresgegevens en plaats van het bestand. Dit laatste kunt u ook selecteren met de knop rechts met het opschrift \...
 
LogiSal presenteert nu een totaaloverzicht van alle instellingen. U kunt nu nog e.e.a. wijzigen.
 
De laatste stap is dat u per werkgever het saldo van de G-rekening kunt opgeven, alsmede de periodegrenzen waarop de aangifte betrekking heeft. U kunt hier ook aangeven of deze opgave een correctie betreft.
 
Hierna wordt het bestand daadwerkelijk aangemaakt.
 
U wordt in de gelegenheid gesteld het log in te zien.
 
Als u nu klikt op volgende dan wordt een zogenaamde geleideprint gemaakt.
 
Wij adviseren u een kopie van zowel het bestand als de geleideprint te bewaren.
 
U kunt deze bestanden meerdere keren aanmaken.
 
Houdt u er rekening mee dat als u na de opgave salarissen wijzigt, u zelf een correctie naar de GUO dient te verzorgen? Daarbij dient u zich te realiseren dat als een werknemer over een periode niet verloond is, er toch een opgave naar het Guo is gegaan met 0 loondagen en 0 loon.