LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Wonen
 

Salarisadministratie Wonen

 
Zie voor actuele informatie www.pensioenwonen.nl.
 
Pensioen:
Er zijn 2 pensioenregels gescheiden naar geboortejaar. LogiSal past automatisch de juiste toe.
Grondslag voor de premieheffing is steeds het SVW-loon.
 
Aanleveren gaat via TKP.
 
Eop/Enp:
Voor het EOP/ENP geldt een franchise die omgerekend wordt naar een bedrag per uur en dat is gekoppeld aan de CAO-werkweek van 37 uur.
 
Prepensioen:
Er is een prepensioenregeling opgenomen.
 
Sociaal Fonds:
Er is een sociaal fonds opgenomen.
 
Werknemers die 65 jaar worden dient u in de laatste periode te verlonen met een periodedatum van de dag voorafgaand aan de verjaardag.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Wonen die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Wonen kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Wonen