LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Uitzendwezen
 
Om te beginnen: Bij Werknemer tab Sociaal > Aard arbeidsverhouding vindt u vanaf 2017 de keuze voor 82=Payrolling.
 
Het pensioenfonds voor uitzendbureau's vindt u op www.stippensioen.nl
Aanleveren gaat via een PLO bestand, zie ook: PLO STIPP
 
Pensioen:
Het pensioenfonds is verbindend verklaard door de minister en geldt voor alle uitzendkrachten en detacheringsbureaus e.d. die voor tenminste 50% van het totale premieplichtige loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stellen.
 
De grondslag is gelijk aan het loon, althans de volgende onderdelen: Bruto loon per periode of per uur (ook onregelmatige uren), ziekengeld, vakantiegeld, vakantiedagen, bijzonder verlof/kort verzuim en feestdagen. Niet tot het loon behoren vergoedingen voor overwerk, reisuren en gebruteerde kostenvergoedingen.
 
In LogiSal is gekozen voor de methode dat bij de uitkering van het loon pensioenpremie ingehouden wordt.
Verder mag over overwerk geen premie pensioenfonds worden ingehouden. Dat is standaard correct ingesteld.
 
Er zijn twee pensioenregelingen: Basis en Plus. Let op: miv 2013 zijn er wijzigingen met betrekking tot de indeling in Basis of Plus. Raadpleeg bovengenoemde site.
 
LogiSal regelt niet automatisch toepassing van pensioenpremie en de fase-indeling (tab Sociaal). Deze moet u handmatig instellen en bijhouden.
 
Berekening:
Als u een nieuwe administratie in het uitzendwezen maakt dan zijn alle instellingen goed. LogiSal rekent cumulatief zoals Stipp dat wenst.
Reserveringen:
In LogiSal is de instelling zodanig dat de uitbetaling van tijdreserveringen het aantal gewerkte uren verhoogt. Hierdoor verhogen ook maxloon en franchise.

Hieronder volgt een korte opsomming uit de leesmij van 12 februari voor bestaande administraties:
Stipp wil dat u cumulatief gaat rekenen. Dat kunt u instellen bij Werkgever > inhoudingen > Dubbelklik Pensioen > Stel in op Cumulatief.
Klik meteen op %%Bijwerken (onderaan) en werk deze inhouding bij.
Dit moet u voor beide pensioeninhoudingen doen.
Nieuw: als u reservering voor tijd uitkeert in geld dan kan LogiSal de 'gewerkte uren' verhogen met het bedrag gedeeld door het uurloon. Dat heeft ook effect op maxloon en franchise. Om dit te bereiken volgt u de volgende instructies per reservering (in werkgever):
Zet de optie “Stipp uitkering uren in geld” aan bij de Reserveringen Vakuren, KortVerzuim en Feestdagen.
Ga naar looncode en zet Geavanceerd Grondslag 3 uit bij de looncodes 140 t/m 147.
Wij verwijzen u naar de documentatie van Stipp:
http://www.stippensioen.nl/Images/StiPP%20Werkgevers%20Nieuwsbrief%20december%202014%20WEB.pdf
 
 
Gegevensaanlevering pensioenfonds
De uitvoerder is PGGM maar in de praktijk merkt u daar niets van.
 
Periodebestanden StiPP
U kunt met LogiSal digitale periodieke aangifte van het pensioenloon doen. U vindt bij WERKGEVER, rechtsonder het veld Stipp aansluitnummer.  Hier vult u het aansluitnummer in. Het formaat van dit nummer is 950-12345678-02-01 waarbij 950 betekent dat het een uitzendbureau is, 12345678 is het werkgevernummer en 01 het contractnummer.
 
LogiSal nummert de bestanden vanzelf. Mocht u dit nummer willen wijzigen dan klikt u op de knop met het uitroepteken bij WERKGEVER, tab Algemeen, rechts van Stipp aansluitnummer.
 
Om het bestand te maken activeert u de wizard via PERIODEBLOK > Berichten verkeer > PLO Uitzend Stipp
 
 
Er zijn twee cao's de ABU en de NBBU.
 
LogiSal levert u standaard vier reserveringen.
Art 35 VakUren
Art 37 KortVerzuim
Art 38 Feestdagen
Wachtdagcompensatie (is per cao verschillend)
 
Indeling in Uitzend1A of 2A?
a.  Uitzendbedrijven IA: groepen uitzendkrachten met administratieve of (para)medische functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 10);
b.  Uitzendbedrijven IIA: groepen uitzendkrachten met technische of overige functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 11);
c.  Intermediaire diensten: intercedenten en consulenten; filiaalhouders en vestigingsmanagers; administratief personeel; directie en stafleden; operationele stafmedewerkers; boekhouding en uitzendadministratie; al het personeel waarvan de werkzaamheden zijn terug te voeren op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 8);
d.  Uitzendbedrijven IB en IIB: groepen uitzendkrachten met administratieve, (para)medische functies, technische of overige functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst niet een beding als bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 9);
e.  Detachering: groepen uitzendkrachten die niet vallen onder de hierboven genoemde uitzendbedrijven, werkzaam bij uitzendbedrijven (sector 052 risicogroep 7).
 
Sectorcode en risicogroep:
Standaard maakt LogiSal een administratie aan met de risicogroepen 10 en 11.
Indien noodzakelijk dan kunt u andere risicogroepen koppelen aan deze administratie. Ga dan naar Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen en dubbelklik de sectorpremie. Ga naar de tab Koppel en koppel aan de gewenste sectorcode en risicogroep. Klik op Bijwerken en de gegevens zijn gewijzigd.
 
Mededeling namens de Belastingdienst:
De Belastingdienst wil uitzendbedrijven nog het volgende mededelen:
Datum aanvang dienstbetrekking in het uitzendwezen is altijd de eerste werkdag.
Als een uitzendkracht 52 weken aaneengesloten niet heeft gewerkt dan dient u als ontslagdatum in te vullen de zondag van de laatst gewerkte week. Dit gaat dan mee in de eerstvolgende loonaangifte.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Uitzendwezen die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.