LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Slagers
 

Salarisadministratie Slagers

 
Voor actuele informatie gaat u naar www.pensioenslagers.nl.
Voor informatie over VersVlees gaat u naar www.vlep.nl
 
Pensioen:
Grondslag is het brutoloon bedrijfstakregelingen. Dit is het (oude) SVWloon voor aftrek van premies voor bedrijfstakregelingen, met andere woorden: Het bruto loon minus spaarloon.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
Aanleveren gaat via AGH.
 
Stivus/Stasas:
Geen bijzonderheden.
 
SAS:
Niet opgenomen is de premie SAS. Het betreft hier een individuele premie waarvan het werknemersdeel de helft van de premie is met een maximum van 1%.
 
Vos en OR:
Beide regelingen zijn opgenomen. Geen bijzonderheden.
 
Pensioenaangifte
LogiSal is gecertificeerd voor het leveren van de loongegevens via de pensioenaangifte aan Syntrus Achmea.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Slagers die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Slagers kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Slagers