LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Scheepvaart
 

Salarisadministratie Scheepvaart

 
Hieronder valt ook Binnenvaart en Rijn. Voor actuele informatie gaat u naar www.scheepvaartnet.nl.
 
Pensioenpremie:
Grondslag is het loon inclusief alles minus franchise. Geen bijzonderheden.
Aanleveren gaat via AZL UPA.
 
Overgangsregeling:
Grondslag is het SVW-loon. Geen bijzonderheden.
 
Sociaal Fonds Binnenvaart:
Het sociaal fonds Binnenvaart is opgenomen. Als een ander sociaal fonds van toepassing is dan kunt u het percentage wijzigen.
 
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Scheepvaart die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Scheepvaart kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Scheepvaart