LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche Reisbureau
 

Salarisadministratie Reisbureau

 
Voor actuele informatie gaat u naar www.reiswerk.nl.
 
Pensioen:
De grondslag voor de pensioenpremie is het vast overeengekomen loon op 1 januari inclusief 8% vakantiegeld, verminderd met de franchise.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
Aangifte gaat via Centric.
 
 
 
Sociale Fondsen:
Er zijn 2 sociale fondsen:
LogiSal voegt beide fondsen gemakshalve samen aangezien de premies uitsluitend ten laste van de werkgever komen. Het probleem met deze fondsen is dat de premies meestal pas erg laat bekend wordt gemaakt.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Reisbureau die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Reisbureau kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Reisbureau