LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Optiek
 

Salarisadministratie Optiek

 
Zie voor actuele informatie www.pensioenfondsdetailhandel.nl
 
Pensioen:
De pensioenpremie wordt in twee delen geheven.
Het eerste deel is een percentage over het SV-loon, rekening houdend met een franchise per gewerkt uur. Deze franchise is afhankelijk van het aantal uren/week. LogiSal gaat uit van een 38-urige werkweek. Dit kunt u aanpassen.
Het tweede deel is alleen over het loon hoger dan de SV-grens. Meestal wordt deze premie dus niet geheven.
Daarnaast is er ook nog een premie overgangsregeling.
 
Zie ook: Vast Overeengekomen Loon.
 
 
Sociaal fonds:
In 2010 wordt er geen premie geheven. De regeling blijft aan staat voor het geval dat er in 2011 wel weer premie wordt geheven.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Optiek die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Optiek kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Optiek