LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Levensmiddelen
 

Salarisdministratie Groothandel in Levensmiddelen

 
Voor actuele informatie zie www.bpf-gil.nl.
Aanleveren gaat via AZL.
 
 
Pensioen:
De regeling is gesplitst in werknemers geboren voor 1950 en werknemers geboren vanaf 1950. Voor de laatste groep is er 1 pensioenregeling en voor de oudste groep zowel pensioen als prepensioen. LogiSal neemt automatisch de juiste regeling.
 
Pensioen en Prepensioen:
Grondslag is het vastovereengekomen loon inclusief spaarloon, vaste toeslagen op grond van de CAO en vakantietoeslag, provisie en diplomatoeslagen.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Levensmiddelen die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor de groothandel in Levensmiddelen kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Groothandel in Levensmiddelen