LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Kleinmetaal Metaal en Techniek
 

Salarisadministratie Metaal en Techniek

 
Let op: Installatie valt onder Kleinmetaal. Garagebedrijven kunnen onder kleinmetaal vallen. Beste is hierover even te bellen met MN-services.
 
Voor actuele informatie:
 
Pensioenfonds Metaal en Techniek.  Zie de website www.bpmt.nl.
 
 
Pensioenpremie:
De grondslag voor de pensioenpremie is het vast overeengekomen loon in januari, vermeerderd met het vakantiegeld. De pensioenpremie voor salarissen hoger dan € 70.000,- (2015) is anders (lager). Hiertoe zijn 2 inhoudingen pensioen opgenomen. De eerste wordt berekend tot het maximumloon en de tweede heeft een franchise gelijk aan het maximumloon van de eerste zal dus pas een premie tonen als het loon hoger is. Beide pensioenen moeten altijd geactiveerd zijn. U hoeft niets in te stellen.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
 
Vanaf 1 januari 2016 wordt niet meer de gemiddelde provisie over de afgelopen drie jaren gebruikt. Dit betekent dat bij de berekening van het pensioengevend jaarsalars alleen de provisie meetelt die in het voorafgaande jaar is verdiend. Dit bedrag kunt u optellen bij het vast overeengekomen loon. Er verandert niets in de manier van het doorgeven van de provisie aan PMT.
 
Uren voor pensioenpremie
MN services maakt behoorlijk onderscheid tussen gewone uren en overuren. Overuren tellen niet mee voor de pensioengrondslag. Ook niet als de werknemer standaard 10 uur werkt en 10 uur overwerkt. Gewone uren wel.
 
Overuren en factor over tijdvakloon
In kleinmetaal is het gebruikelijk het loon voor een overuur te berekenen dmv een factor over het maandloon (of vierwekenloon). U kunt bij de looncodes voor overuren dan deze factor onderin bij 'Overurenfactor' gewoon invoeren.
 
Vakantie-uren
Ook vakantie-uren (of dagen) die u uitbetaalt behoren niet tot de pensioengrondslag, dat geldt niet alleen voor het geld maar ook de uren tellen niet mee. Als u vakantie-uren betaalt dient u er voor te zorgen dat deze meetellen bij de overuren. U kunt wel desgewenst het 'bijzonder loon' uitzetten.  Zie Looncode > 137 (standaard vakantieuren) > Geavanceerd.
 
Wia/WGA:
Er zijn inhoudingen opgenomen voor zowel Motor/Metaal als voor Installatie. Standaard staan die voor Motor/Metaal aan en die voor Installatie uit, maar u kunt dat natuurlijk omdraaien.
 
Sociaal fonds:
De premies voor het sociaal fonds is opgenomen. Er zijn 2 fondsen maar de premie is gelijk.
 
Opleidingsfonds:
Er bestaan 7 opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Alle fondsen zijn opgenomen in de fondsenlijst. In de werkgever ziet u alleen de OOC. Als voor u een ander opleidingsfonds van toepassing is dan dubbelklikt u op OOC en gaat naar de tab Koppel. Daar koppelt u deze inhouding uw opleidingsfonds.
 
ANW Pensioen:
Als u op het loon ANW-pensioenpremie wenst in te houden dan adviseren wij u dat te doen middels een looncode, via Werknemer tab LoonED. Deze premies zijn niet zozeer percentages als wel vaste bedragen.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Metaal en Techniek die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Metaal en Techniek kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Metaal en Techniek