LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Horeca
 

Salarisadministratie Horeca

 
Voor actuele informatie gaat u naar www.phenc.nl.
 
Voor actuele informatie over het FBA, Sucon en SAVAC gaat u naar www.stichtingencontractcatering.nl.
 
Onderstaande informatie is standaard allemaal goed ingesteld.
 
Pensioen:
Het SBH omschrijft de grondslag voor de BPF-regelingen en de SOHOR als volgt:
De loonsom SV vermeerderd met de werknemersaandelen in de bijdragen ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de SOHOR respectievelijk SUCON. Het maximumloon en de franchise worden gegeven in een bedrag per uur met 6 decimalen achter de komma.
 
Sectorpremie:
Er is een sectorpremie voor vast personeel en 1 voor los personeel. Beiden zijn opgenomen bij de inhoudingen en beiden staan actief=ja. U dient per werknemer te kiezen welke premie van toepassing is. In het algemeen geldt:
Vast personeel = contract voor 1 jaar of langer.
Los personeel = contract voor korter dan 1 jaar (ook als dat achteraf zo blijkt) en werknemers zonder een vast overeengekomen arbeidsduur.
Per werknemer (via Werknemer > tab Instellingen) kunt u dit instellen.
Let op: de exacte regelgeving omtrent vast en los personeel vindt u in het handboek Loonheffingen. Voor scholieren en studenten gelden afwijkende bepalingen. Zie het handboek.
 
Horeca en Catering:
De horeca kent de Sohor en de SFH. De contractcatering kent de FBA, de FBS en de SUCON. Alle premies zijn opgenomen in de fondsenlijst en in de werkgever die u maakt. U maakt dus een andere werkgever aan voor de Catering.
 
SFH FBA FBS:
De grondslag is het svw-loon.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Horeca die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds en sociale fondsen. LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Reservering Vakantiedagen (maandelijkse vrijval)
Er is een standaard reservering voor u aangemaakt voor de maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen. Deze reservering is niet aktief maar kunt u op werkgeversniveau aktiveren op het tab Reservering.
 
Uit dienst
Let op: bij uitdiensttreding wordt de franchise herberekend, rekening houdend met een maximum franchise per jaar, herleidt naar het gedeelte van het jaar dat werknemer in dienst was.
Dat kan betekenen dat de franchise naar beneden wordt bijgesteld en er dus meer premie worden ingehouden.
 
Berichtenverkeer:
Voor de gegevensuitwisseling maakt Horeca gebruik van een kopie van de loonaangiften. U hoeft niets te doen. De belastingdienst stuurt de gegevens automatisch door.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Horeca kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Horeca