LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Grooth-Technisch
 

Salarisadministratie Technische Groothandel

 
Pensioen:
Deze branche kent geen collectieve pensioenregeling. Deze worden vaak individueel overeengekomen. De premies hiervan kunt u per werknemer invoeren via tab LOON E.D. U gebruikt hiervoor de looncodes 170 (werknemersdeel: met een minteken invoeren) en 171 (werkgeversdeel).
 
Aangifte gaat via AZL.
 
Vut:
Er is nog vutregeling (VUTECH). De werknemersbijdrage is afhankelijk van het geboortejaar van de werknemer. In LogiSal zijn beide mogelijkheden opgenomen door 2 inhoudingen te maken voor de Vut. LogiSal kiest automatisch de juiste. U hoeft niets in te stellen.
 
Levensloop:
Voor werknemers geboren na 1949 geldt een werkgeversbijdrage van 1,2%. Zie voor het instellen hiervan onze pagina: Levensloopbijdrage.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Technische Groothandel die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor de Technische Groothandel kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Technische Groothandel