LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Glas en Verf
 

Salarisadministratie Glas en Verf

 
Ook wel Vlakglas. Betreft industrie en groothandel. Voor actuele informatie gaat u naar www.bpfv.nl.
 
Pensioenpremie:
Grondslag voor de premie is het vast overeengekomen loon op 1 januari inclusief vakantiegeld en eventuele ploegentoeslag. Deze grondslag geldt voor het hele jaar.
 
 
 
Vut en Sociaal Fonds:
Geen bijzonderheden.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Glas en Verf die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Glas en Verf kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie glas en verf