LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Detailhandel
 

Salarisadministratie Detailhandel

 
 
Zie ook aparte pagina's voor Schoonmaak Reisbureau Tandtechniek
 
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
Aanlevering van gegevens gaat vanaf 2012 met LogiSal automatisch via de PensioenAangifte TKP. LogiSal is hiervoor gecertificeerd.
Wijzigt u svp niets aan de standaard instellingen van de inhoudingen. Opgenomen is ook de vrijwillige regeling maar daar wordt zelden gebruik van gemaakt en staat daarom standaard uit.
 
Alle premies worden berekend over het (oude) SVWloon en de regelingen gelden vanaf 20 jaar maar dat is allemaal standaard ingesteld.
 
  Onder de Samenwerkende Branches vallen:
 
Onder Fashion en Sport vallen ook schoenen, verf en behang en woninginrichting. Deze informatie kan veranderen.
 
Werknemers die 67 jaar worden dient u in de laatste periode te verlonen met een periodedatum van de dag voorafgaand aan de verjaardag.
 
TKP
Het indienen van de pensioenaangifte voor detailhandel gaat vanaf 2015 niet meer via Syntrus Achmea maar via TKP.
Het indienen van de pensioenaangifte naar TKP kan op drie manieren:
 
Overig:
Extra informatie detailhandel Optiek:
De verdeling van de aanvullingsregeling is door LogiSal 90 50/50 gezet, maar mag in onderling overleg geregeld worden.
 
Extra informatie detailhandel Boek en Kantoorvakhandel:
Daar is een opleidingsfonds wat buiten de pensioenaangifte om gaat. Zie boekbond.nl. U kunt ook op cnvdienstenbond.nl zoeken naar cao boek- en kantoorvakhandel. De premie van 0,3% geldt al jaren.
 
Extra informatie Schoen:
Voor Schoen geldt een afwijkende premieverdeling: 50/50. Daarnaast kan een VPL van toepassing zijn. In dat geval wordt niet apart de VPL premie geheven maar wordt de pensioenpremie verhoogd met 1%. Dat vinden wij niet zoals het hoort maar TKP wil het zo en geeft geen apart productkenmerk af. U vindt in de branchemaster 2 inhoudingen OP en zult per werknemer moet vaststellen welke van toepassing is.
 
Extra informatie Textiel:
Voor Textiel geldt een afwijkende premieverdeling: 50/50. Er is een aparte fonds voor.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Detailhandel die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
2017
Vanaf 2017 maken ook Textiel en Tabak gebruik van het pensioenfonds voor de detailhandel.
 
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Detailhandel kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Detailhandel