LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Confectie
 

Salarisadministratie Confectie

 
Zie www.pensioenfondsmitt.nl voor actuele informatie over pensioen en www.modint.nl voor actuele informatie over het sociaal fonds. Telefoon 030-2320901. Pensioenfonds heet per 2006: MITT. De CAO code voor MITT is 2535. Telefoon pensioenfonds: 045-5763296.
 
Pensioen:
Grondslag is vast overeengekomen loon op 1 januari vermeerderd met de provisietoeslagen die in het vorige jaar zijn uitgekeerd.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
 
 
RAM:
Er is een aanvullingsregeling die RAM heet. Deze premie geldt voor alle werknemers ongeacht leeftijd. Er zijn 2 RAM-regelingen: een voor Confectie en een voor alle andere sectoren. Beiden zijn in LogiSal opgenomen. Standaard is die voor Confectie geactiveerd.
 
Sociaal Fonds:
Grondslag is SVW-loon. Geen bijzonderheden. Er zijn 2 sociale fondsen. Een voor Confectie en een voor Textiel. Beiden zijn in LogiSal opgenomen. Standaard is die voor Confectie geactiveerd.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Confectie die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Confectie kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Confectie