LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Bouwmaterialenhandel
 
 

Salarisadministratie bouwmaterialenhandel

 
Actuele informatie vindt u op www.bpfhibin.nl
 
 
 
Pensioen/IP:
 
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
De pensioenpremie is opgesplitst in twee delen. De percentages van die twee delen verschillen. In LogiSal vindt u daarom 2 pensioenpremies die beide geactiveerd zijn. Tezamen berekenen zij de juiste premie. U hoeft niets in te stellen.
 
Sociaal Fonds:
Grondslag is SVWloon. Het maximum is 1,5 x het (oude) max.svw-loon. Derhalve anno 2013 het heffingsloon minus eventueel auto van de zaak.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Bowmaterialenhandel die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Bouwmaterialenhandel kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Bouwmaterialenhandel