LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-BouwSchilders
 

Salarisadministratie Schilders.

 
Vanaf 2017 verzorgt APG de pensioenregeling voor Schilders. LogiSal verzorgt de levering van loongegevens voor schilders geautomatiseerd naar APG via de PLO.
Dit gaat dus nog niet via de pensioenaangiften.
 
Voor actuele informatie gaat u naar bpfschilders.nl
 
Let op Afbouw valt sinds 2017 onder Bouw.
 
Overgangsregeling 1-1-2016 t/m periode 05 / 31 december 2016 (Afbouw en Schilders)
Voor de overgangsregeling van het vakantiefonds naar de situatie van reserveren van vakantiegeld en het doorbetalen van vrije dagen kijkt u op: https://www.pggmregelingen.nl/actueel/Paginas/Vakantiefonds-wg.aspx
 
 
Bouwlonen zijn gecompliceerd. Let op de volgende aspecten.
Ga naar Werkgever en klik op Nieuw. Selecteer branche Bouw Schilders.
 
Sectorpremie:
Standaard worden in de bouw 2 sectorpremies aangemaakt: 1 voor vast personeel en 1 voor variabel personeel. U dient bij elk (nieuw) personeelslid 1 van beide sectorpremies uit te zetten via de tab Instelling.
Let op: de exacte regelgeving omtrent vast en los personeel vindt u in het handboek Loonheffingen. Voor scholieren en studenten gelden afwijkende bepalingen. Zie het handboek.
 
UTA en niet-uta:
Voor UTA-personeel gelden aparte pensioen/vut/Sab regels. Alle regelingen zijn in LogiSal opgenomen en staan aan! U dient dus een keuze te maken tussen cao personeel (bouwplaats) en overigpersoneel (zie onderstaand pensioensoorten).
 
Vakantiefonds (vakantiebonnen): (vervallen)
Vrije dagen en vakantiegeld worden voor het CAO personeel gespaard in de het vakantiefonds.
Vakantiebonnen 99% belast (vervallen)
Als u vakantiebonnen wilt verlonen die (in 2016) voor 99% belast zijn dan activeert u de standaardreservering nr. 4. Deze is compleet ingericht. Als in dit bedrijf uitsluitend werknemers met vakantiebonnen zijn dan kunt u reservering nr. 1 uit zetten. Anders dient u per werknemer 1 van de beide reserveringen aan zetten en de ander uit; dat doet u op de tab Reservering. Bij BouwSchilders geldt voor 16 en 17-jarigen een afwijkend percentage Vakantiefonds. Ook geldt een afwijkend percentage na 130 ziektedagen. Deze afwijkende percentages dient u zelf in te vullen bij Werknemer, tab Resver.
 
Pensioensoorten
Er zijn pensioenregelingen voor Caopersoneel, overig personeel en UTA personeel. Er zijn ook 2 overgangsregelingen. Standaard hebben wij alle regeling aan staan. U dient zelf per werknemer, tab Instelling, te bepalen welke regeling wel c.q. niet van toepassing is.
 
Franchises en Maximum lonen.
Binnen de bouw hebben wij er voor gekozen om maximumloon en franchise uit te drukken in een bedrag per uur. Verder worden de premie geheven over de grondslag 'Pensioen'. Het is dus van belang om het BTERloon in uren volledig uit te keren.
 
SUSAG
Er is ook nog een regeling van de SUSAG.nl Die is wel opgenomen maar standaard niet actief omdat deze regeling alleen geldt als werkgever lid is van OnderhoudNL.
 
Bijzondere uren
U kunt er voor kiezen om 'Uren ziek', 'Uren Roostervrij (RVD)', Uren ExtraVerlof (EVD)' enz. apart in te geven. Deze looncodes zijn standaard voor u aangemaakt.
 
Reisuren
De reisuren worden veelal betaald tegen het garantieuurloon, wat lager kan zijn dan het PRIS-uurloon. Vul dan eerst het lagere garantieuurloon in bij 'Afwijkend Bruto Uurloon', Voeg dan de looncode voor Reisuren (136) toe en geeft het aantal in.
 
Aansluitnummer
Bij Werkgever tab Algemeen vult u bij Aansluitnummer UVI het nummer in beginnend met 056.
 
Alle pensioenpremies e.d. van AO zijn opgenomen in LogiSal.
 
Controleer de volgende onderdelen:
 
Controleer bij Werkgever de volgende aspecten:
- Klopt het aantal werkuren in de week (tab Algemeen)?
- Staat het percentage reservering vakantiegeld juist (zie rekenwijzers AO)?
- Staat het aangiftetijdvak goed (tab Loonaangifte)? In de bouw is dit meestal 4 weken.
Controleer bij Werknemer de volgende aspecten:
- De reservering Vakantiegeld Bouw moet staan op 'automatische vrijval elke periode' (tab ResVer).
- Controleer of hier het juiste percentage voor deze werknemer staat. Voor jonger dan 18 gelden afwijkende percentages. Zie rekenwijzer.
- Op de tab Fiscaal subtab Bijzondere Instellingen dient u linksonder te kiezen voor de juiste tabel voor werknemers met vakantiebonnen. Als u hiervoor kiest dan wordt automatisch ook de franchise voor WE aangepast, alsmede het maximumloon voor de diverse wetten.
- Op de tab Sociaal dient u bij BouwCaoCode een keuze te maken.
- Op de tab Sociaal dient u de Beroepencode in te voeren. De beroepencode dient u zelf te bepalen aan de hand van de beroepencodetabel op administratienet.nl. U vindt de lijst onder Aanleveren > Tabellen. U mag alleen de cijfers (de code) invoeren in LogiSal.
 
Maakt u een nieuwe looncode, klik dan op Geavanceerd en controleer:
- Is het wel of niet bijzonder loon?
- Bij Overuur: bepaal hoe dit moet worden meegeteld.
- Behoort deze looncode tot de grondslag Vakantie (waarover de reservering vakantiebonnen wordt berekend).
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Schilders en Afbouw die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Schilders kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Schilders