LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-BoekTijdschrift
 
 

Salarisadministratie Uitgevers

 
Ook wel genoemd Uitgeverij.
Er is een site www.nuv.nl waarop over bedrijfstakregelingen uitleg wordt gegeven.
 
Pensioen:
Pensioen en Prepensioen zijn wel CAO vastgelegd maar worden individueel afgesloten. Raamovereenkomst met Aegon 070-3445389 mevrouw Verroen.
U dient eenmalig per jaar de premie per persoon te berekenen en deze per persoon op te nemen in een looncode. U gaat naar werknemer, tab loon e.d. en voegt daar de looncode 170 toe en voert de premie met het minteken in. Eventueel kunt u het werkgeversdeel toevoegen via looncode 171. De cumulatieven worden bijgehouden.
 
Vut:
Er zijn 2 vut-fondsen: Vut Boek en Tijdschrift en Vut Journalisten. Deze worden geadministreerd door het PVF 020-6074444. Als u contact zoekt dan adviseren wij u te bellen.
 
Sociale fondsen:
De branchemaster is ingericht voor Cao-BTU. Voor Cao-VAK (journalisten vaktijdschriften) en Cao-PU en OP (publieks- en opinietijdschriftjournalisten) dient u de %% BTB en vakbondstientje aan te passen.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Boek en Tijdschrift die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor Uitgevers kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 
 

Loonadministratie Uitgevers