LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Betonproducten
 
 

Salarisadministratie Betonproductenindustrie

 
Voor actuele informatie gaat u naar https://www.betonpensioen.nl.
 
Pensioenpremie:
Grondslag voor de premie is het vast-overeengekomen loon op 1 januari.
Aangifte doet u via Periodeblok > Pensioenaangifte PA Centric.
 
Regeling werknemers geboren voor 1950:
De premie wordt berekend in 2 delen met een minimumgrondslag en een maximumgrondslag.
 
Regeling werknemers geboren na 1950:
Voor werknemers geboren na 1950 geldt een nieuwe regeling.
 
Beide regeling zijn opgenomen hetgeen resulteert in 3 pensioenregels bij Inhouding. U kunt alle regels op actief laten staan. LogiSal past automatisch de juiste regeling toe.
 
 
 
Vut:
Er is nog een vut actief. Ook hier gelden aparte regelingen voor geboren voor en na 1950. LogiSal heeft beide regelingen opgenomen en past automatisch de juiste toe. Inmiddels staan de percentages bij beide op 0.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Betonproducten die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor Groothandel Betonproductenindustrie kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 
 

Loonadministratie Betonproductenindustrie