LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Bakkers
 

Salarisadministratie voor Bakkers

 
Voor actuele informatie gaat u naar www.bakkerspensioen.nl
 
Aansluiten bij het bakkerpensioen
Het pensioenfonds vraagt bij de Kamer van Koophandel informatie op over uw bedrijfsactiviteiten waarmee u mogelijk onder de werkingssfeer van het Bakkers Pensioenfonds valt.
Als dat zo is, dan zendt het pensioenfonds u het formulier ’Bedrijfsonderzoek’ toe.
Aan de hand van uw antwoorden kan het pensioenfonds bepalen of u wel of niet onder de verplichtstelling van het pensioenfonds valt.
 
Pensioenpremie:
Grondslag voor de premie is het Svw-loon.
Er zijn 2 regelingen. Het voornaamste verschil is de eindleeftijd. Beide regelingen zijn in LogiSal opgenomen. Toepassing van de juiste regeling gaat vanzelf op grond van geboortejaar en leeftijd, u hoeft niets in te stellen.
Aanlevering van gegevens gaat via het werkgeversportaal van bakkerspensioen.nl. LogiSal verzorgt de jaarloonopgaven voor u.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
 
Sociaal Fonds:
Geen bijzonderheden.
 
 
Vitaliteitsregeling:
Werkt goed in LogiSal vanaf versie 4A (2810).
Kort gezegd: 80% werken 90% loon 100% pensioenopbouw voor werknemers van 60 jaar en ouder.
Aanmelden gebeurt met formulieren. De werknemer meldt aan/af.
Vakantiegeld blijft gebaseerd op 8% van het loon, dus gaat ook omlaag.
 
Uitwerking in LogiSal:
Standaard vindt u in de branche Bakkers de inhouding Pensioen Vitaliteit.
Als dat niet zo is:
- Maak een kopie van de administratie
- Ga naar Werkgever > Inhoudingen en zoek een vrije regel. Dubbelklik die regel.
- Ga naar de tab Koppel en koppel deze inhouding aan fonds Bakkers Vitaliteit.
- Klik onderin op Bijwerken%%.
- Ga naar de tab Algemeen en activeer de inhouding en vul de naam in.
- Ga vervolgens naar Werkgever > Inhoudingen > Pensioen > Pensioen Vitaliteit dubbelklikken > tabblad Grondslag.
Controleer of bij Toeslag vitaliteit het juiste percentage staat. Standaard is dat een toeslag van 11 (%).
De percentages zijn ook anders.
Let op: u dient bij alle andere werknemers op de tab Instelling de PensioenVitaliteit uit te zetten.
 
Ga naar Werknemer > tab LoonED en verlaag het loon naar 90%.
Verlaag ook het aantal uren naar 90% (let op: werknemer werkt 80% maar u verloont 90%, dit is overlegd met de belastingdienst).
Ga naar Werknemer > Instelling > Pensioen en zet de eerste inhouding uit en de Pensioen vitaliteit AAN.
Maak een test berekening. Er moet nu een ander premiepercentage berekend worden.
 
Let op: de inhouding Pensioen Vitaliteitsregeling is begrensd op een leeftijd van 60 jaar. Dat is logisch.
 
Controleren:
Als u toepassing van de regeling in LogiSal wilt controleren maak dan eerst een basisberekening waarbij bij de werknemer de vitaliteitsregeling niet wordt toegepast. Na toepassing dient u ongeveer dezelfde totaalpremie (werkgevers en werknemersdeel) pensioenpremie te hebben.
Voor narekenaars: de franchise wordt normaal berekend (dus rekening houdend met de parttimefactor gebaseerd op 90%, dus na toepassing van de vitaliteitsregeling) en dan verhoogd met dezelfde factor als waarmee het loon verhoogd wordt: anno 2016 11%.
 
Bakkersbedrijf valt onder sector 013.
 
Voor het indienen van de gegevens bij het pensioenfonds (TKP) gebruikt u met ingang van 2016 de loonaangifte.
Met LogiSal maakt u automatisch een exemplaar geschikt voor verzending via LIS of LogiPoort.
 
Zie ook informatie in de rubriek berichtenverkeer voor Bakkers.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Bakkers die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor Bakkers kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 
 

Loonadministratie voor Bakkers