LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Architect
 

Salarisadministratie voor Architecten

 
Zie www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl voor actuele informatie.
 
Pensioenpremie
De grondslag is het vast-overeengekomen-loon op 1 januari. Zie ook VOL
 
U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.
 
Aangifte
De pensioenaangifte gaat via APG (Periodeblok > APG Architecten)
 
VUT (SUA)
Premie wordt berekend over het loon minus pensioenpremies en vutpremies. Spaarloon is geen aftrekpost voor de vutgrondslag. Uw werkgever is standaard zo ingesteld.
 
Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA)
Deze heffing is een vast bedrag per werknemer per jaar, ten laste van de werkgever.
De heffing is in LogiSal opgenomen. Als u de pensioenaangifte wilt gebruiken dan dient u hier een instelling aan te passen:
Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Sociale Fondsen en dubbelklik Sociaal Fonds.
Verander Bedrag per jaar in Bedrag per keer.
Doe nu de lonen van januari. U zult zien dat de premie ineens wordt meegenomen in de kostprijs en de aangiften.
Zet deze inhouding nu voor de rest van het jaar uit.
 
 
Met ingang van 2018 wordt de pensioenadministratie voor Architecten bijgehouden door APG.
LogiSal is gecertificeerd voor het indienen van de pensioenaangifte van APG voor de salarisadministratie voor Architecten.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Architect die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor Architecten kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie voor Architecten