LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Apotheek
 

Salarisadministratie Apotheken

 
Zie www.pma-pensioenen.nl voor actuele informatie. Op deze site treft u ook een rekenprogramma aan.
 
Let op: in 2019 geldt een franchise die op 1 januari bedraagt 13785
Vanaf 1 april geldt 13882. U moet dit handmatig aanpassen in LogiSal.
 
 
Sectorindeling is 035 Gezondheid, Geestelijk en Maatschappelijke Belangen.
 
Uw branche in LogiSal is compleet ingericht. Er zijn geen bijzondere zaken.
 
Volgens onze interpretatie van de informatie op de site kan uitgegaan worden van het salaris in de betreffende maand inclusief eventuele toeslagen.
 
Pensioenpremie PMA Apotheek:
Er is een pensioenpremie inclusief nabestaandenpensioen en een exclusief nabestaandenpensioen. Beide zijn opgenomen maar alleen die inclusief nabestaandepensioen is geactiveerd.
Als bij deze werkgever beide pensioenregelingen van toepassing zijn dan activeert u beide pensioeninhoudingen en vervolgens zet u er per werknemer 1 uit. Dit doet u bij Werknemer > tab Instelling.
 
Van beide soorten is er een pensioenpremie voor werknemers geboren voor en geboren vanaf 1950. Dit gaat in LogiSal vanzelf goed.
 
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
 
Aanlevering van gegevens gaat via mutatieformulieren bij PMApensioenen.
 
Sociale fondsen PMA Apotheek:
Er zijn 2 sociale fondsen: SRMA en SBA. De premies hiervan zijn opgenomen in LogiSal. Deze premies dienen gewijzigd te worden als de werkgever valt onder de CAO gezondheidscentra. Deze premies kunt u vinden op bovengenoemde site.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Apotheek die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor Apotheken kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Apotheken