LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Algemeen
 
Deze pagina wordt ook getoond als u een branche aanmaakt met fondsen waarover niets bijzonders is te vertellen of waarvan de help nog niet is bijgewerkt. Links in het boek Branches vindt u helppagina's voor de meeste branches.
 
Let op: Er is ook een branchemaster voor DGA Holding.
 
In de Branche Algemeen zijn de werknemersverzekeringen compleet ingericht. Het is wel mogelijk dat uw werkgever voor de sectorpremie en WAO valt onder een andere sector. U dient de opgaaf van de Belastingdienst te controleren met de instellingen in LogiSal:
 
 
Eventueel kunt u een fondsenlijst met percentages bekijken via menu Sectoren > Fondsenlijst.
 
Elk jaar, als u de administraties uit het voorgaande jaar importeert, past LogiSal de percentages van de fondsen automatisch aan. Hiervoor wordt deze koppeling gebruikt. Het is dus van belang en voor u van groot gemak als deze koppelingen goed staan. U kunt de koppelingen per werkgever bekijken via het menu Sectoren, FONDSENLIJST, deel 1.
 
PENSIOEN E.D.
Het is mogelijk dat u zelf pensioenpremies e.d. toevoegt. Hiervoor verwijzen wij u naar Inhoudingen Toegepast.
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer Als u dat wilt dan dient u dat aan te passen bij Werkgever > Inhoudingen > Werknemersverzekeringen > Dubbelklik WHK.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.