LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Agrarisch
 
 

Salarisadministratie voor Agrarische bedrijven

 
Voor actuele informatie gaat u naar: www.colland.nl. en www.bplpensioen.nl
 
Sectorindeling is 001 Agrarisch Bedrijf. Tabak valt wel onder Colland (agra) maar is sector 2.
 
U vindt in LogiSal branchemasters voor het maken van een salarisadministratie in Bedrijfsverzorging, Boom, Bos en Natuur, Dier, Glastuinbouw, GroenvoerDrogerij, Groothandel Bloembollen, Groothandel Bloemen, Hovenier, Landbouw, Loonwerk, Paddestoelen, Tuinbouw en Varkensverbetering.
 
Voor alle inhoudingen geldt dat de grondslag is het loon. Formeel is de gronslag het SVW-loon plus alle premies bedrijfstakregelingen, maar dat is hetzelfde.
 
BPL (pensioenpremie):
Formeel geldt een nieuwe regeling per 1 januari 2015. Er geldt een franchise en een maximumdagloon en een minimumdagloon.
De parttimefactor wordt bepaald door het aantal verloonde uren te delen door het normale aantal uren van die betreffende maand. LogiSal is zo ingesteld.
Ter informatie: U dient bij Werkgever > tab Diversen het blok Systeem Berekening Loon in de kolom uur op Werkelijke dagen te zetten. LogiSal kan de parttimefactor niet cumulatief berekenen en berekent deze dus per periode.
 
Het verschilt per jaar dat BPL een verschillend rekenmethode heeft voor 4 weken verloningen en maandverloningen. Dit kan aangepast worden door bij de Werkgever > Inhoudingen > Pensioenachtigen > Dubbelklik pensioen regel > Tab Fran/Max > Deel het jaarfranchise bedrag door het aantal dagen. Voor 2019 is dat bij verloning per 4 weken 13785/260 = 53.19.
 
Let op: Voor het verlonen van een oproepkracht (tab Sociaal) geldt dat de parttimefactor boven 1 mag komen. Alleen in de laatste maand van het jaar (of dienstverband) is de parttimefactor maximaal 1.
 
Op www.bplpensioen.nl kunt u zoeken op 'voorbeeldberekening' en 'rekencijfers'. LogiSal hanteert deze voorgeschreven berekeningswijze.
 
BPL VUT:
Geen bijzonderheden.
 
SAZAS basispakket:
De premie is individueel waarbij het werknemersdeel de helft van de premie is met een maximum van 1%. De premies hiervan kunt u per werknemer invoeren via tab LOON E.D. U gebruikt hiervoor de looncodes 170 (werknemersdeel: met een minteken invoeren) en 171 (werkgeversdeel).
 
Sazas Pluspakket en Sazas Wao/Wga hiaat:
Geen bijzonderheden.
 
Sazas WaoWga Eigenrisicodragersverzekering:
Deze is wel in LogiSal opgenomen maar staat niet op Actief. U kunt deze activeren als u deze verzekering hebt afgesloten.
 
Arbeidsmarktbeleid:
Het fonds 'Colland Arbeidsmarktbeleid' kan per bedrijfstak verschillen. Alle verschillende bedrijfstakken zijn opgenomen in LogiSal.
 
Sectorpremie:
Er is een sectorpremie voor vast en een voor los personeel (in principe valt een werknemer onder vast als hij/zij een contract heeft voor 1 jaar of langer). Bij de werkgever zijn beide geactiveerd. Let op: BELANGRIJK: U dient per werknemer, op de tab Instellingen, er 1 uit te zetten.
Let op: de exacte regelgeving omtrent vast en los personeel vindt u in het handboek Loonheffingen. Voor scholieren en studenten gelden afwijkende bepalingen. Zie het handboek Loonheffingen.
 
Cao's:
Landbouwwerktuigen en Exploiterende Ondernemingen (Cao LEO), Cao Glastuinbouw, Cao Open Teelten, Cao Dierhouderijk, Cao Paddestoelen.
 
Aanlevering Pensioenfonds
U kunt via LogiSal een periodieke loonopgave aanmaken welke u kunt uploaden op de website https://www.bplpensioen.nl/
Tevens kunt u de PLO insturen via LogiPoort indien u hierover beschikt.
 
De PLO maakt u aan via Periodeblok > PLO Agrarisch
 
Let op! U dient het aansluitnummer in te voeren bij Werkgever > Algemeen > Aansluitnummer UVI (voorbeeld: 001-123456700000)
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor Agrarische bedrijven kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Agrarisch die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 

Loonadministratie voor Agrarische bedrijven