Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Zorg en Welzijn

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Zorg en Welzijn aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Zorg en Welzijn

Voor actuele informatie zie: www.pfzw.nl

De branche Zorg en Welzijn (Pfzw) omvat vele cao’s waaronder kinderdagverblijf, thuiszorg, gezondheid enz. Pfzw verzorgt voor al deze cao’s de pensioenfondsen. De premie wordt vastgesteld door Pfzw maar de verdeling tussen werkgever en werknemer is altijd onderwerp van de cao.

Vast overeengekomen loon:

Standaard dient de pensioenpremie berekend te worden over het vast-overeengekomen-loon (van 1 januari). Daartoe dient u bij elke werknemer op de ta LoonED linksonder het vast overeengekomen loon op te geven c.q. te laten berekenen. Vul de loonkodes hier in en klik op de knop met het uitroepteken linksonder. LogiSal berekent nu het vast overeengekomen loon.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten..

Let op:

De premieberekening voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent valkuilen. Uitgegaan wordt van het Vast Overeengekomen Loon, waarbij dan weer variabele looncomponenten (bijv. ORT) opgeteld moeten worden als die zich voordoen. Dit is voor u als salarisadministrateur bijzonder onrustig.
Wij adviseren u onder alle omstandigheden om het vakje Vast Overeenkomen Loon bij Werknemer tab LoonED NIET in te vullen.
Gevolg is dat LogiSal altijd premie berekent over het verdiende loon in die periode (maand) inclusief overwerk en ORT e.d. Gevolg is ook dat premie wordt berekend over vakantiegeld en eindejaarsuitkering als het wordt uitbetaald. Het enige nadeel is dat eventuele salarisverhogingen meteen meegenomen worden in de premieberekening en dat is niet altijd juist. Dit nadeel is echter in geld gemeten bijzonder klein. Het grote voordeel is dat u aan het eind van het jaar bij de afrekening niet te kort komt (in premie). En de werknemer ook niet (in pensioenopbouw).
U kunt bij Zorg en Welzijn na afloop van het jaar het Vast Overeengekomen Jaarloon nog aanpassen. In LogiSal gebruikt u de verzamelloonstaat (menu Jaarblok) voor het loon en de parttimefactor.

Oproepkrachten Zorg en Welzijn:

Als u bij een oproepkracht bij Werknemer tab Loon-ED geen vast overeengekomen loon invult dan wordt premie berekend over het loon in de betreffende periode.

Huisartsen Pensioen:

Voor pensioenpremie huisarts zie www.huisartsenpensioen.nl. Voor assistenten geldt de PGGM regeling waarbij in de CAO is bepaald dat de premie 50/50 verdeeld wordt. Zie ook hierboven oproepkrachten.

Kinderdagverblijf Pensioen:

Anno 2008 komen Ap en WGA voor rekening van de werkgever. De WGA dient u zelf aan te passen. Een eindejaarsuitkering is verplicht alsmede een vergoeding voor levensloop. Let op: voor kinderopvang is een aparte branchemaster gemaakt onder Kinderopvang.

Kunsteducatie Pensioen:

LogiSal gaat uit van een premieverdeling 50-50 maar dat is onderwerp van de CAO en zou dus kunnen veranderen. Let op: voor kunsteducatie is een aparte branchemaster gemaakt onder Kunsteducatie.

Thuiszorg Pensioen:

Verdeling pensioenpremie 50/50 volgens CAO 2005/6.

Welzijn Pensioen:

Anno 2008: Ap en Wga premie zijn conform de CAO geheel voor rekening van werkgever. De WGA dient u zelf geheel aan te passen.

Overig:

U dient de premieverdeling zelf aan te geven. Ga naar Werkgever, tab Inhoudingen, subtab Pensioenachtigen. Daar ziet u Pensioen en AP. Dubbelklik de eerste inhouding. In de branchemaster is de gehele premie toegerekend aan de werkgever. U dient hier de premieverdeling in te voeren. Doe dat voor zowel Pensioen als AP.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Copyright © 2012- Logihuis b.v.