Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Wonen

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Wonen aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Wonen.

Zie voor actuele informatie www.pensioenwonen.nl.

Alle hieronder vermelde informatie is opgenomen in LogiSal en behoeft geen nadere instelling.

Pensioen Wonen:

Er zijn 2 pensioenregels gescheiden naar geboortejaar. LogiSal past automatisch de juiste toe.
Grondslag voor de premieheffing is steeds het SVW-loon.

Eop/Enp Wonen:

Voor het EOP/ENP geldt een franchise die omgerekend wordt naar een bedrag per uur en dat is gekoppeld aan de CAO-werkweek van 37 uur.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Copyright © 2012- Logihuis b.v.