Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Uitgeverij

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector BoekTijdschrift aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector BoekTijdschrift.

Ook wel genoemd Boek en Tijdschrift.

Hier vindt u algemene informatie over Pensioenfonds Uitgeverij: www.uitgeverijbedrijf.nl.

Er is een site www.nuv.nl waarop over bedrijfstakregelingen uitleg wordt gegeven.

Pensioenfonds Uitgeverijbedrijf:

Pensioen en Prepensioen zijn wel CAO vastgelegd maar worden individueel afgesloten. Raamovereenkomst met Aegon 070-3445389 mevrouw Verroen.

U dient eenmalig per jaar de premie per persoon te berekenen en deze per persoon op te nemen in een loonkode. U gaat naar werknemer, tab loon e.d. en voegt daar de loonkode 170 toe en voert de premie met het minteken in. Eventueel kunt u het werkgeversdeel toevoegen via loonkode 171. De cumulatieven worden bijgehouden.

Vut Uitgevers:

Er zijn 2 vut-fondsen: Vut Boek en Tijdschrift en Vut Journalisten.
Deze worden geadministreerd door het PVF tel: 020-6074444.
Website: www.syntrusachmea.nl/pvf/. Als u contact zoekt dan adviseren wij u te bellen.

Sociale fondsen Uitgeverijbedrijf:

De branchemaster is ingericht voor Cao-BTU. Voor Cao-VAK (journalisten vaktijdschriften) en Cao-PU en OP (publieks- en opinietijdschriftjournalisten) dient u de %% BTB en vakbondstientje aan te passen.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.