Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Slagers

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Slagers aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Slagers.

Voor actuele informatie gaat u naar www.pensioenslagers.nl.
Voor informatie over VersVlees gaat u naar www.vlep.nl

Pensioen Slagers:

Grondslag is het brutoloon bedrijfstakregelingen. Dit is het SVWloon voor aftrek van premies voor bedrijfstakregelingen.

Stivus/Stasas Slagers:

Geen bijzonderheden.

SAS Slagers:

Niet opgenomen is de premie SAS. Het betreft hier een individuele premie waarvan het werknemersdeel de helft van de premie is met een maximum van 1%.

Vos en OR Slagers:

Beide regelingen zijn opgenomen. Geen bijzonderheden.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.