Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Optiek

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Optiek aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Optiek.

Zie voor actuele informatie www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Pensioen Optiek:

De pensioenpremie wordt in twee delen geheven.
Het eerste deel is een percentage over het SV-loon, rekening houdend met een franchise per gewerkt uur. Deze franchise is afhankelijk van het aantal uren/week. LogiSal gaat uit van een 38-urige werkweek. Dit kunt u aanpassen.
Het tweede deel is alleen over het loon hoger dan de SV-grens. Meestal wordt deze premie dus niet geheven.
Daarnaast is er ook nog een premie overgangsregeling.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Sociaal fonds Optiek:

In 2010 wordt er geen premie geheven. De regeling blijft aan staat voor het geval dat er in 2011 wel weer premie wordt geheven.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Copyright © 2012- Logihuis b.v.