Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Levensmiddelen

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Groothandel in Levensmiddelen aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Levensmiddelen.

Voor actuele informatie zie www.bpf-gil.nl.

Pensioen Levensmiddelen:

De regeling is gesplitst in werknemers geboren voor 1950 en werknemers geboren vanaf 1950. Voor de laatste groep is er 1 pensioenregeling en voor de oudste groep zowel pensioen als prepensioen. LogiSal neemt automatisch de juiste regeling.

Pensioen en Prepensioen Levensmiddelen:

Grondslag is het vastovereengekomen loon inclusief spaarloon, vaste toeslagen op grond van de CAO en vakantietoeslag, provisie en diplomatoeslagen.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. Indien mogelijk vult LogiSal de SectorRisicoCode voor u in. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst/UWV.

Copyright © 2012- Logihuis b.v.