Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Grafisch

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Grafisch aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Grafisch.

Voor actuele informatie zie:
Pensioenfonds PGB www.pensioenfondspgb.nl
Grafimedia fondsen: www.grafimediafondsen.nl

Voor informatie over Wga-hiaat en Wao kop/drempel Centraal Beheer 023-5679193.

Pensioen Grafische bedrijven:

Er is een pensioenfonds PGB en een pensioenfonds PGB-PCM (Perscombinatie). Beiden zijn opgenomen maar die voor de Perscombinatie is standaard niet actief.
De grondslag voor het PGB is formeel het SVWloon, vermeerderd met de grafische wao-hiaatpremie, de reglementaire werknemersdelen van de premies PGB en FWG en verminderd met de franchise. In de praktijk blijkt dit meestal gewoon het bruto loon te zijn en dat houden wij dan ook aan.

Prepensioen Grafische bedrijven:

De premie voor prepensioen is alleen verschuldigd bij Dagbladjournalisten en voor werknemers geboren voor 1950. Dat gaat automatisch goed. Grondslag is het vast overeengekomen loon. Zie hiervoor FWG.

FWG Dagbladjournalisten:

Er is een vutregeling voor Dagbladjournalisten en voor overigen. Beiden zijn opgenomen maar slechts 1 is actief. Indien gewenst kunt u dat natuurlijk veranderen.
De grondslag voor het FWG is het vast overeengekomen loon: 12 x vaste fulltime brutomaandsalaris van januari + inconveniententoeslagen + managementtoeslag(en) + 8% vakantietoeslag.

WGA-hiaat en Wao Kop/Drempel:

Voor informatie: Centraal Beheer 013-5679193.

Vast overeengekomen loon:

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

SGB en ASF:

De grondslag voor het SGB (spaarloonfonds) en ASF (sociaal fonds) is het SVWloon.

SGB:

De werkgever moet 1,05% (2007) meebetalen aan de spaarloonpremie. U regelt dit best als volgt (eenmalig):
Ga naar Loonkode en kies een lege loonkode (bijv. 153). Noem deze ‘SGB-bijdrage spaarloon’. Zet soort op ‘0 Geen Soort’. Zet journaal debet op 35 (kosten) en journaal credit op 50 (netto loon). Sluit loonkode.
Ga naar Werkgever, tab Reserveringen. Klik op een lege reservering (6). Activeer deze en geef de naam ‘SGB Bijdrage Spaarloon’. Zet ‘Opbouw over grondslag’ op SVWloon. Zet ‘Loonkode Uitkering’ op de loonkode die u net heeft gemaakt (153). Zet journaal debet op 35 en journaal credit ook. Zet het maximumbedrag op 613 (2007). Zet het percentage op 1,05 (2007). Printen op salarisspecificatie moet uit en ‘ook toepassen op bijzonder loon’ mag aan. Sluit de werkgever.
Ga naar Werknemer, tab Reserveringen. Klik op reservering SGB (6). Klik onderaan op ‘Automatische vrijval toepassen bij elke boeking’. Ga naar de tab LoonED en voeg hier de loonkode voor spaarloon (150) toe met het bedrag dat de werknemer totaal wil sparen (2007: 51.08). Sluit de werknemer.
Ga naar Bereken en maak een loonberekening. U deze best meteen boeken en printen want dan kunt u goed zien hoe e.e.a. op de salarisspecificatie terecht komt. Voordeel van deze methode is ook dat de afdracht van de verplichte eindheffing over spaarloon nu automatisch goed gaat.

Als de werknemer niet meer willen afdragen dan het verplichte percentage dan kan dat via inhoudingen. U dient dan wel zelf de eindheffing te regelen via menu Extra > Eindheffing.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Copyright © 2012- Logihuis b.v.