Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Cultureel

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Cultureel aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Cultureel.

Sectorpremie Cultureel:

Er is een sectorpremie voor vast personeel en 1 voor los personeel. Beiden zijn opgenomen bij de inhoudingen maar die voor los personeel staat actief=nee. Als u los personeel heeft dan dient u deze inhouding te activeren en per werknemer (via Werknemer > tab Instellingen) te bepalen welke inhouding aan en welke uit moet.

Pensioen Cultureel:

Voor pensioen e.d. zijn geen inhoudingen c.q. fondsen opgenomen.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.