Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Beveiliging

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Beveiliging aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Beveiliging.

Voor actuele informatie gaat u naar www.beveiligingspensioen.nl.

Pensioenpremie Beveiliging:

Grondslag voor de premie is het vaste jaarsalaris op 1 januari inclusief 8% vakantietoeslag. Overuren, winstdeling en eindejaarsuitkering worden niet meegeteld. Deze grondslag geldt voor het hele jaar.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.

Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Sociale fondsen Beveiliging:

Er zijn 3 sociale fondsen opgenomen. Geen bijzonderheden.

Het pensioenfonds voor de beveiliging gebruikt de pensioenaangifte van Syntrus Achmea. Deze is in LogiSal beschikbaar.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.