Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Betonproducten

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Betonproducten aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Betonproducten.

Voor actuele informatie gaat u naar www.betonpensioen.nl.
Voor de Vutregeling belt u met PVF 020-6074444 of mailt u naar pvf@achmea.nl.

Pensioenpremie Betonpensioen:

Grondslag voor de premie is het vast-overeengekomen loon op 1 januari.

Regeling werknemers geboren voor 1950:
De premie wordt berekend in 2 delen met een minimumgrondslag en een maximumgrondslag. LogiSal kan dit verwerken maar dit resulteert wel in 2 regels op de salarisspecificatie: 1 voor het minimumdeel en 1 voor het bovenliggende deel.

Regeling werknemers geboren na 1950:
Voor werknemers geboren na 1950 geldt een nieuwe regeling.

Beide regeling zijn opgenomen hetgeen resulteert in 3 pensioenregels bij Inhouding. U kunt alle regels op actief laten staan. LogiSal past automatisch de juiste regeling toe.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Vut Betonproductenindustrie:

Er is nog een vut actief. Ook hier gelden aparte regelingen voor geboren voor en na 1950. LogiSal heeft beide regelingen opgenomen en past automatisch de juiste toe.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

 

Copyright © 2012- Logihuis b.v.