Salarissoftware voor accountancy, MKB en DGA

Salarisadministratie Bakkers

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Bakkers aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Bakkers.

Voor actuele informatie gaat u naar www.bakkerspensioen.nl

Pensioenpremie Bakkersbedrijf:

Grondslag voor de premie is het Svw-loon.
Er zijn 2 regelingen. Het voornaamste verschil is de eindleeftijd. Beide regelingen zijn in LogiSal opgenomen. Toepassing van de juiste regeling gaat vanzelf op grond van geboortejaar en leeftijd, u hoeft niets in te stellen.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Sociaal Fonds Bakkers Bakkersbedrijf:

Geen bijzonderheden.

 

Bakkersbedrijf valt onder sector 013.
U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Copyright © 2012- Logihuis b.v.