Salarissoftware voor accountancy, MKB en zelfstandigen

Zoekresultaat voor "nieuws" — 100 pagina's

4e versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

De 4e versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 is te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. ... lees verder »

2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ gepubliceerd

De 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ is gepubliceerd door de Belastingdienst. Hierin vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. In deze uitgave zijn 3 onderwerpen toegevoegd: ... lees verder »

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2019. Het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ kunt u vanaf begin februari 2019 online raadplege ... lees verder »

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de tweede versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: Nieuw vanaf 1 januari 2018: loonkostenvoordelen Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV ... lees verder »

Salarisnieuws regeerakkoord

Salarisnieuws regeerakkoord De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Wij hebben de belangr ... lees verder »

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2018. De 1e uitgav ... lees verder »

Ontslag aanvragen? Gebruik de nieuwste formulieren!

Gebruikt u ontslagformulieren van eerdere ontslagaanvragen die u op uw computer heeft bewaard? Dan kunnen dit oude versies zijn. Aanvragen met verouderde formulieren neemt het UWV niet in behandeling. Het UWV neemt deze pas ... lees verder »

Nieuwe versie nieuwsbrief loonheffingen gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de vierde versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u belangrijke wijzigingen omtrent de volgende onderwerpen: ... lees verder »

2e uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd. Deze is te downloaden via deze pagina.   In d ... lees verder »

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de nieuwe regels voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd. De tarieven en percentages voor 2017 zijn nog niet definitief. De informatie kan dus nog wijzigen. Er worden daarom meerdere nieuwsbrieven (na deze nog 2) gepubliceerd ... lees verder »

Mogelijk goed nieuws voor aankomende vaders!

Het wetsvoorstel verruiming van vaderschapsverlof is goedgekeurd door de ministerraad en gaat nu voor advies langs de Raad van State. De wettekst wordt openbaar gemaakt op het moment dat minister Asscher van Sociale Zaken en W ... lees verder »

Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd

Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd U kunt de ... lees verder »

Tweede uitgave 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2016' gepubliceerd

U kunt de tweede uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2016' downloaden. In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoeg ... lees verder »

Nieuwsbrief loonheffingen 2016

De eerste versie van de nieuwsbrief loonheffingen 2016 is door de Belastingdienst gepubliceerd. Om goed op de hoogte te zijn van de veranderingen voor 2016 adviseren wij u deze nieuwsbrief door te lezen. Alle wijzigingen uit de nieuwsbrief zullen worden verwerkt in LogiSal 2016. Klik ... lees verder »

Inschrijving nieuwsbrief voltooid

Bedankt voor uw inschrijving voor de digitale nieuwsbrief van Logisal, u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch in uw inbox. ... lees verder »

U bent uitgeschreven voor de LogiSal nieuwsbrief

Uw uitschrijving is verwerkt binnen ons systeem. Mocht u toch de eerstvolgende nieuwsbrief ontvangen dan kunt u contact opnemen met helpdesk@logihuis.nl. ... lees verder »

Nieuws

  Periodiek (behalve in de zomer) geven wij onze digitale nieuwsbrief uit. Die is natuurlijk gratis. In de nieuwsbrief vermelden wij de ontwikkelingen in SalarisLand zodat u op tijd kunt bijsturen. Nieuwe tabellen, nieuwe minimumlonen, veranderende wetgeving, elektro ... lees verder »

Extra verdiepingscursus LogiSal - oktober 2019

Wegens succes hebben wij een extra cursusdag ingepland op 3 oktober 2019. De cursus van 25 september is uitverkocht en er is nog slechts één plek beschikbaar voor 26 september. Maakt u gebruik van LogiSal en heeft u over het gebruik soms vragen? Of wilt u meer verdiepingskennis opdoen? Dan is ... lees verder »

Verdiepingscursus LogiSal september 2019

Maakt u gebruik van LogiSal en heeft u over het gebruik soms vragen? Of wilt u meer verdiepingskennis opdoen? Dan is dit de uitgelezen mogelijkheid om onze training te volgen. Kantoor Logihuis Zuiderplein 43 8911 AP Leeuwarden Datum: woensdag 25 september en donderdag 26 september 2019 O ... lees verder »

Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In het handboek leest u waar een werkgever mee te maken krijgt als hij werknemers in dienst heeft. Binnenkort verschijnt ook de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019. Daarin komen nieuwe onderwerpen te staan e ... lees verder »

Aangiftebrieven 2019 verzonden door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op 13 november de ‘Aangiftebrief loonheffingen 2019’ naar de werkgevers verstuurd. Wilt u in het bezit komen van deze brief, vraag deze dan op bij de werkgever. De Belastingdienst verstuurt de aangiftebrief slechts 1 keer per jaar. Het is niet mogelijk om een duplicaa ... lees verder »

Geslaagde cursus LogiSal en vakinhoudelijke (basis)begrippen!

In het gloednieuwe Van der Valk hotel in Leeuwarden vond 31 oktober de basistraining 'Werken met LogiSal' plaats. Naast LogiSal werd er ook aandacht besteed aan vakinhoudelijke (basis)begrippen. Een zeer geslaagde cursus onder de inspirerende leiding van Ger de Jager. Ervaringen van d ... lees verder »

Loonbelasting in 2019: onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners

Vanaf 1 januari 2019 komen er drie keer zoveel loonbelastingtabellen. Dit komt doordat er straks voor de heffingskortingen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. In LogiSal is het vanaf versie 2018-4A (11 oktober) mogelijk aan te geven van welk land werknemer inw ... lees verder »

Verlaging subsidie praktijkleren van de baan

De door de regering voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor praktijkleren gaat niet door. De Tweede Kamer schaarde zich tijdens de Algemene Beschouwingen unaniem achter een PvdA-motie om af te zien van een bezuiniging op leerbanen van 19,5 miljoen. PvdA-fractieleider Asscher zei t ... lees verder »

Prinsjesdag 2018 - de belangrijkste onderwerpen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2019 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen die gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet: Be ... lees verder »

Definitieve berekeningen LIV worden verzonden

De Belastingdienst is gestart met het versturen van de definitieve berekeningen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. De eerste beschikkingen worden op 12 juli bezorgd, de laatste op 21 juli. In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op de defin ... lees verder »

Nieuwe versie handboek Loonheffingen 2018

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. De informatie uit de  ... lees verder »

Toepassen minder loonheffing over bijzondere beloning

De werknemer kan u vragen minder loonheffing in te houden dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit mag alleen als de werknemer een machtiging heeft ontvangen van de Belastingdienst. Op verzoek van de werknemer kan de ... lees verder »

AVG geactualiseerd

Wij hebben onze documentatie over de AVG geactualiseerd. Opgenomen is een verwijzing naar de handreiking Salarisadministratie van de Autoriteit Gegevens Bescherming. Tevens is opgenomen een concept verwerkingsovereenkomst voor MKB. ... lees verder »

Handboek Loonheffingen 2018 komt uiterlijk 9 maart

De Belastingdienst probeert uiterlijk 9 maart 2018 het Handboek Loonheffingen 2018 te publiceren. Meestal wordt deze begin februari al gepubliceerd. Dat is dit jaar niet gelukt. Op dit moment worden de laatste wijzigingen aangebracht. Voor de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van ... lees verder »

Afkoop PEB telt niet mee in het gebruikelijk loon

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) kunnen er ook in 2018 nog voor kiezen om hun opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk af te kopen. Deze afkoop telt echter niet mee voor de bepaling van het gebruikelijk loon (€ 45.000). De minimale salarisverplichting is een wettelijke verp ... lees verder »

Controleer uw Whk-beschikking 2018 goed

De Whk-beschikking wordt jaarlijks door de Belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Deze wordt doorgaans begin december verzonden. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet ... lees verder »

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder!

Ieder jaar groeit het aantal LogiSal-gebruikers. Het pakket is gebruiksvriendelijk, voordelig en beschikt over een zeer gekwalificeerde helpdesk. Zo krijgt u dezelfde werkdag een inhoudelijke reactie op uw vraag. Bent u tevreden met LogiSal maar wenst u voor een aantal klanten meer extra functi ... lees verder »

ORT en overuren verrekend PFZW

Pensioenfonds Zorg & Welzijn meldt het volgende: Op 23 mei heeft u van ons een e-mail over de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) ontvangen. Daarin gaven wij aan dat wij de onregelmatigheidstoeslag (ORT) en overur ... lees verder »

Minimumloon per 1 januari 2018 bekend!

Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 21 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Per 1 januari 2018 stijgt het minimumloon met 0,80% naar € 1.578,00 bruto per maand voor een 22 ... lees verder »

Lager belastingtarief voor 5,4 miljoen werkenden 

Door de plannen in het regeerakkoord zal de inkomstenbelasting lager uitvallen van zo'n 5,4 miljoen werkenden. Het gaat om mensen bij wie het inkomen nu voor een deel in de 2e, 3e en 4e belastingschij ... lees verder »

LogiSal en Wet bescherming persoonsgegevens 2018

In dit artikel van Rendement heeft u kunnen lezen dat organisaties vanaf 25 mei 2018 geen gegevens meer onversleuteld mag bewaren. Die informatie is niet correct. Die beperking geldt alleen voo ... lees verder »

Prinsjesdag 2017 – de belangrijkste onderwerpen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2018 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Het was dit jaar een bijzondere editie van Prinsjesdag. Omdat er nog altijd geen nieuw kabinet zit, werden er nauwelijks nieuwe plannen ... lees verder »

WGA en ZW premies iets omhoog per 2018

De gemiddelde WGA en ZW premies gaan per 2018 iets omhoog. Dit is gebleken uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018. De gemiddelde premie van de WGA gaat van 0.74% naar 0.75%. De gemiddelde premie van de Ziektewet gaat van 0.35% naar 0.45%. Beide premies zijn opgenomen in de W ... lees verder »

Hogere werkdruk voor payroll professionals

Uit het ‘NIPRA’s Trendonderzoek Salarisprofessionals 2017’ is gebleken dat de werkdruk voor de salarisprofessional het afgelopen jaar fors is toegenomen. Twee derde van de salarisadministrateurs heeft met meer werkt te maken gekregen. Het werk wordt niet alleen meer, maar ook complexer van a ... lees verder »

Verbod privégebruik bestelauto

Als u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden: - In een schriftelijke afspraak legt u het verbod op privégebruik vast en deze bewaart u bij uw loonadministratie. - U ... lees verder »

Verschil oproepkracht met of zonder verschijningsplicht

Voor het bepalen van het loontijdvak (en dus de loonbelastingtabel) van oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontact, zijn de overeenkomst en de feitelijke situatie van belang. Hiervoor gelden de volgende regels: Oproepkrachten met verschijningsplicht (ook nul-urencontracten ... lees verder »

Grafische industrie sectorpremie 1-1-2018

De splitsing tussen de sectorpremies Grafische industrie exclusief fotografen (Risicopremiegroep 01) en Grafische industrie fotografen (Risicopremiegroep 02) komt per 1-1-2018 te vervallen. Beide sectorpremies worden samengevoegd tot één nieuwe Risicopremiegroep 03 Grafische industrie. d.d. 2 ... lees verder »

Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd­-LIV

Vanaf 1 januari 2018 wordt het Lage Inkomensvoordeel voor de jeugd ingevoerd (jeugd-LIV). Dat is een compensatie voor de extra kosten voor het loon van werknemers van 18 t/m 21 jaar. De reden hiervan is dat het wettelijk minim ... lees verder »

Werkloosheid het laagst in zes jaar

De werkloosheid is in juni 2017 slechts 4,9% van de beroepsbevolking. Dit is voor het eerst in 6 jaar weer zo laag, de laatste keer dat de cijfers onder de 5% kwamen was in 2011. Betaald werk is in de afgelopen 3 maanden toege ... lees verder »

Uitzendbureau niet meer ingedeeld in vaksector

Vanaf 25 mei 2017 wordt een uitzendbureau niet meer ingedeeld in een vaksector. Een uitzendbureau met voornamelijk uitzendkrachten in de bouw wordt dan niet meer ingedeeld in sector 003 Bouwnijverheid maar gewoon in sector 52 Uitzendbedrijven. De indeling in een vaksector was vaak voordeliger dan ... lees verder »

Storing SEPA bestanden Rabobank

De Rabobank heeft ons gemeld dat er een storing is met SEPA bestanden en bepaalde leestekens. Krijgt u dus een foutmelding op een ingelezen SEPA bestand, kijk dan of er medewerkers zijn die speciale leestekens in hun naam hebben. De Rabobank heeft aangegeven dit zo snel mogelijk op te lossen. Tot ... lees verder »

Vanaf 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers

Vanaf 1 januari 2018 vallen opdrachtnemers die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (OVO) onder het wettelijk minimumloon (hierna WML). De ministerraad heeft besloten dat de nieuwe regel niet alleen wordt toegepast voor opdrachtnemers, maar ook op mensen die ... lees verder »

Uw klant wil meer? Dat kan!

U werkt met LogiSal. Uw klant kan gegevens in een spreadsheet aanleveren die u importeert. Maar sommige klanten willen meer. Zelf direct invoeren van mutaties. Of werknemers zelf declaraties laten indienen. En dat allemaal online. Alles tot en met HRM en digitaal dossier. Normaal gesproken is dat ... lees verder »

Wilt u meer HRM-tools naast LogiSal? Lees dan verder!

Ieder jaar groeit het aantal LogiSal-gebruikers. Het pakket is gebruiksvriendelijk, voordelig en beschikt over een zeer gekwalificeerde helpdesk. Zo krijgt u dezelfde werkdag een inhoudelijke reactie op uw vraag. Bent u tevr ... lees verder »

Afkoop pensioen eigen beheer deel II

Als u als DGA een pensioenvoorziening in eigen beheer heeft, dan kunt u kiezen voor het afkopen van dat pensioen. Dit is in het kader van het 'uitfaseren pensioen in eigen beheer' waarover u o.a. kunt lezen in de ... lees verder »

Premiekorting scholings belemmerden

In de laatste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen is een wijziging opgenomen met betrekking tot de premiekorting scholingsbelemmerden. Voorheen mocht u voor een bepaalde groep scholingsbelemmerden de hoge premiekorting toepassen van € 7.000 per kalenderjaar. N ... lees verder »

Administratie / Werkgever aanmaken - Oefening 1

U leert hier het maken van een nieuwe administratie/werkgever. Klik op Werkgever > Nieuw. Gebruik het nummer 100. Kies de branche: Zorg en Welzijn Thuiszorg > Open. Kies een naam (bijv.: Thuiszorg De Jacobijn). Vul ook de zoeknaam in. De rest mag leeg blijven. Ga naar Inhoudingen ... lees verder »

Pensioen Architecten naar APG

Op dit moment is de uitvoering van de pensioenen voor architecten ondergebracht bij Syntrus Achmea. Omdat Syntrus Achmea eind 2016 kenbaar maakte dat ze stoppen met de dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen gaat stichting pensioenfonds Architectenbureau per 1-1-2018 over naar APG. Het p ... lees verder »

Het Forum Salaris: dé ontmoetingsplek voor de salarisadministrateur

Forum Salaris is een plek waar salarisadministrateurs hun vakgenoten online kunnen ontmoeten. Op dit forum staat samenwerking centraal. Het forum biedt de mogelijkheid tot online interactie tussen vakgenoten onderling en tot contact met de Belastingdienst, om samen te komen tot een zo juist en vol ... lees verder »

UPA Zorg en Welzijn wordt aangepast

De pensioenfederatie heeft besloten de UPA (Uniforme Pensioen Aangifte voor o.a. Zorg en Welzijn) tussentijds te updaten. Er is een korte overgangstermijn die begint op 1 juni en eindigt op 1 juli. Dit betekent dat uw aangiftes vanaf 1 juli beslist met de nieuwste v ... lees verder »

Eerste stijging van het gebruikelijk loon sinds 2014

In 2017 moet een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt zichzelf minimaal € 45.000 betalen. De dga mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, ... lees verder »

97% LogiSal klanten over op DigiPoort

Reeds 97% van de loonaangiften welke met LogiSal zijn aangemaakt zijn verstuurd middels DigiPoort. 3% Van de loonaangiften die gemaakt zijn met LogiSal worden dus nog verstuurd via het BAPI/FOS kanaal. Wij willen u er nogmaals op attenderen dat per 1-3-2017, de loonaangifte  niet meer via BAPI/FO ... lees verder »

Slagers naar AGH

Zoals u wellicht heeft gelezen gaat Syntrus Achmea stoppen met de administraties en incasso voor pensioenfondsen. Het pensioenfonds voor de slagers heeft nu besloten om te kiezen voor AGH (Administratie Groep Holland). Inmiddels is ook bekend dat AGH voorlopig geen gebruik gaat maken van geautomat ... lees verder »

Aandachtspunten facturatie en beschikbaarheid LogiSal 2017

Zodra de decembermaand nadert, krijgen wij veel praktische vragen over het nieuwe kalenderjaar. Denk aan de facturatie, licentiesleutels en het downloaden van LogiSal. Om u goed te kunnen informeren hebben wij de antwoorden op de veelgestelde vragen voor u verwerkt in dit artikel. Zo zorgen wij s ... lees verder »

Minimumloon per 1 januari 2017 bekend!

Per 1 januari 2017 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 0,94% naar € 1.551,60 bruto per maand. Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.537,20 bruto per maand. Voor werknemer ... lees verder »

Prinsjesdag 2016 - de belangrijkste onderwerpen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2017 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet: Ta ... lees verder »

Minimumloon en WAS

Als u een werknemer het minimumloon (of ongeveer het minimumloon) betaalt dan mag u daar geen inhoudingen meer op doen, anders dan pensioenpremie en loonheffingen. Deze stelling is een beetje kort door de bocht maar in grote lijnen wel correct. Inhoudingen zoals personeelsvereniging, verkeersboete ... lees verder »

Eerste drie jaar geen gebruikelijk loon

Vanaf 2017 hoeft een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zich zelf gedurende de eerste drie jaar niet meer het gebruikelijk loon te betalen. Dit hebben minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend gemaakt. Een DGA dient zich echter wel minimaal het wettelijk ... lees verder »

Aandachtspunt bij vaststellen identiteit

U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat hij bij u gaat werken. Een kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie. Van de nieuwste versie van het paspoort moeten werkgevers niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant kopiëren en de kopie ervan bewaren i ... lees verder »

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend!

Per 1 juli 2016 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 0,826% naar € 1.537,20 bruto per maand. Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.524,60 bruto per maand. Voor werknemers ... lees verder »

Belastingdienst opent online ontmoetingsplek voor salarisadministrateurs

De Belastingdienst is een proef gestart met een nieuwe online ontmoetingsplek: Forum Salaris. De Belastingdienst maakt het forum mogelijk, UWV en salarisadministrateurs participeren. Op dit forum staat samenwerking centraal. Het forum biedt de m ... lees verder »

'Handboek Loonheffingen 2016' online beschikbaar

Het 'Handboek Loonheffingen 2016' is beschikbaar. U kunt de actuele informatie op dit moment alleen online raadplegen. De link naar de online versie vindt u hier. De pdf is nog niet besch ... lees verder »

Belastingdienst-certificaten verlopen in BAPI kanaal

Maakt u gebruik van Loonsom Connect (Bapi Beheer) dan dient u binnenkort nieuwe Belastingdienst-certificaten op te halen. Op dinsdag 12 januari 2016 verlopen de Belastingdienst-certificaten in de productieomgeving van het kleine berichten kanaal BAPI. Op maandag 23 november 2015 is het nieuwe encr ... lees verder »

Belastingdienst-certificaten gaan aflopen in BAPI kanaal

Maakt u gebruik van Loonsom Connect (Bapi Beheer) dan dient u binnenkort nieuwe Belastingdienst-certificaten op te halen. Op dinsdag 12 januari 2016 verlopen de Belastingdienst-certificaten in de productieomgeving van het kleine berichten kanaal BAPI. Op maandag 23 november 2015 zal het nieuwe enc ... lees verder »

Werknemer blijft verzekerd voor de ZW bij doorwerken na AOW-leeftijd

Met ingang van 1 januari 2016 blijft een werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en die doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd, verzekerd voor de ZW. Hiervoor hoeft een werkgever geen premies te betalen. UWV betaalt in dit geval ziekengeld en verhaalt dit op de werkgever. ... lees verder »

Minimumloon per 1 januari 2016 bekend!

Per 1 januari 2016 stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar met 1,1151% naar € 1.524,60 bruto per maand. Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.507,80 bruto per maand. Voor werknem ... lees verder »

Juist aangiftetijdvak

Sinds 1 januari 2015 is er een wijziging opgenomen in de gegevensspecificatie van de aangifte loonheffingen met betrekking tot het maximum aantal SV-dagen in de loonaangifte. Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Bij een 4-wekelijkse aangifte kunnen er maximaal 20 SV-da ... lees verder »

Brief met percentage Whk valt binnenkort op de mat

De Belastingdienst verstuurt op korte termijn de brief met daarin het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) in 2016. Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor de aangifte loonheffingen per 1 januari as. Bewaar deze brief daarom goed. De ... lees verder »

Transitievergoeding en Zvw

Hoe verloont u de Transitievergoeding met betrekking tot de Zvw? Over het algemeen leest u dat 'de normale regels' gelden en dat is ook zo. Toch leggen wij die normale regels nog even uit: U maakt een 2e dienstverband aan (in LogiSal een 2e contract). U koppelt die 2 dienstverbanden aan elkaar ... lees verder »

Nieuwe versie ‘Handboek Loonheffingen′ gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe uitgave van het ‘Handboek Loonheffingen′ gepubliceerd in pdf-formaat. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2015 verwerkt. U kunt deze nieuwste uitgave downloaden via ... lees verder »

Prinsjesdag 2015 - de belangrijkste onderwerpen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2016 bekendgemaakt. Op deze dag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de salarisadministratie voor u op een rijtje gezet: ... lees verder »

Laatste dag subsidieaanvraag praktijkleren

Dinsdag 15 september 2015 is de laatste dag om de subsidieaanvraag Praktijkleren in te dienen. U dient dit te doen vóór 17.00 uur. Om een aanvraag in te dienen bij AgentschapNL dient u te beschikken over een veiligheidscertificaat, voor de aanvraag subsidie Praktijkleren is dit e-herkenning ni ... lees verder »

Belangrijk: juiste aangiftetijdvak!

Sinds 1 januari 2015 is er een wijziging opgenomen in de gegevensspecificatie van de aangifte loonheffingen met betrekking tot het maximum aantal SV-dagen in de loonaangifte. Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Bij een 4-wekelijkse aangifte kunnen er maximaal 20 SV-da ... lees verder »

Wet aanpak schijnconstructies - uitleg over minimumloon en vakantiegeld

Op 1 januari 2016 treden een aantal bepalingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking die van invloed zijn op de weergave van de salarisspecificatie en de betaling van het wettelijk minimumloon. De Rijksoverheid heeft meer duidelijkheid gegeven op een aantal vragen die in de prak ... lees verder »

100% doorbetalen bij ziekte

Stel uw werknemer wordt ziek. Contractueel hoeft u deze werknemer maar 70% ziekengeld te betalen. U kiest er echter voor om 100% door te betalen. Later dat jaar wordt de werknemer wederom ziek en betaalt u hem wederom 100% ziekengeld. Doordat u de werknemer 100% heeft doorbetaald kan de werknemer ... lees verder »

Werkkostenregeling evalueren

Wij adviseren u de werkkostenregeling nu te evalueren. Wacht niet tot januari want dan heeft u het al zo druk. Het kan namelijk zijn dat u nog werk moet doen voordat het goed is ingericht. Onze helpdesk is in januari druk en heeft dan geen tijd om u te helpen met het inrichten van de WKR. Algemen ... lees verder »

Loopbaanbudget

Nieuw in de Cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening is het loopbaanbudget. Voor de meeste werknemers gaat een reservering opgebouwd worden die gebruikt kan worden voor het onderhouden van de loopbaan. Alle informatie hierover vindt u o.a. via deze 2 links: ... lees verder »

Minimumloon voor Aow-er

Vanaf 1 juli 2015 hebben ook Aow-ers die werken recht op het minimumloon. Dat vloeit voort uit de Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit wordt ook in andere wetten geregeld maar die gaan pas 1 januari 2016 in. Dit geldt overigens ook voor de minimum vakantietoeslag. Datum: 10-08-2015 ... lees verder »

Handleiding artiesten en beroepssporters 2015

De handleiding voor artiesten en beroepssporters 2015 is verschenen. Er zijn geen significante wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar. U vindt dit exemplaar ... lees verder »

Salarispakket

Salarispakket LogiSal verzorgt uw salarisadministratie ongeacht omvang en complexiteit. Indien u gebruikt maakt van het salarispakket van LogiSal dan zorgt u ervoor: dat de salarisberekening klopt, dat de juiste brancheregeling wordt gehanteerd en dat de gelde ... lees verder »

Transitievergoeding en de salarisadministratie

De Belastingdienst heeft gepubliceerd dat een transitievergoeding of een vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting loon uit vroegere dienstbetrekking is. Hierop is dus de groene tabel van toepassing. Daarnaast is een dergelijke vergoeding bijzonder loon en is dus de bijzondere tabel v ... lees verder »

Loonadministratie software

  Loonadministratie software, wat verlangt u daarvan? U wilt betrouwbare software U wilt snelheid en flexibiliteit in uw boekingen U wilt de salarisspecificaties kunnen personaliseren (bijv. met uw logo) U wilt uw software begrijpen U ... lees verder »

Loonpakket

  Met het loonpakket van LogiSal kunt u, ongeacht de omvang en complexiteit van uw onderneming, rekenen op een uitgebreide service. Wij lopen voorop als het gaat om actuele wet- en regelgeving en we werken uitsluitend samen met gerenommeerde partijen. Indien u gebruikt maakt van het lo ... lees verder »

Salarisadministratie software

Salarisadministratie software LogiSal   Ervaring, betrouwbaar, begrijpelijk, kennis, snel, online en offline. Maar LogiSal is ook leuk! U kunt de layouts van de salarisspecificaties zelf samenstellen qua kleuren en lettertypes e.d. en bijvoorbeeld een logo ... lees verder »

Disclaimer en Privacy

Copyright De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Logihuis b.v. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lo ... lees verder »

Kleinmetaal

Branche-Kleinmetaal Metaal en Techniek Let op: Installatie valt onder Kleinmetaal. Garagebedrijven kunnen onder kleinmetaal vallen. Beste is hierover even te ... lees verder »

Leveringsvoorwaarden

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leverings- onderhouds- en licentievoorwaarden: Met h ... lees verder »

Over ons

    Welkom bij LogiSal van Logihuis. Wij zijn technisch slimme salarisspecialisten. En onze kennis delen wij graag. Onze software zit logisch in elkaar en we weten hoe belangrijk dat voor u is. En dus helpen wij u waar wij kunnen. Wij gaan verder dan software alleen. Wij leveren ... lees verder »

Werkkostenregeling

  Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Wat zijn de voors en tegen en hoe verwerkt u dat in uw salarisadministratie? Deze whitepaper behandelt voor u: - de voor- en nadelen - welke kosten vallen onder de werkkostenregeling? - en welke niet? - hoe werkt de administratie r ... lees verder »

PGB en Huispersoneel

    Wat moet u doen als u huispersoneel aanneemt? Hoe werkt dat rond persoonsgebonden budget (PGB)? LogiSal is helemaal ingericht om u snel een eenvoudig van dienst te zijn. Een speciale branchemaster voor huispersoneel is aangemaakt. Wij bieden u onze White Paper met als titel ... lees verder »

Arbeidsovereenkomsten

    U vindt hier een viertal arbeidsovereenkomsten. Download | Arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomst parttimer (met oproep) ... lees verder »

VCR

    Wettelijke loonberekening vanaf 2006: De manier waarop de premies werknemersverzekeringen worden berekend ligt vanaf 1 januari 2006 wettelijk vast. Dit noemt men de VCR: Voortschrijdend Cumulatief Rekenen. Uitgangspunten hierbij zijn: Het aantal dagen in een jaar is voorta ... lees verder »

LogiSal Salarissoftware

[video width="1920" height="1080" mp4="https://www.logisal.nl/wp-content/uploads/2018/08/LogiSal-Salarissoftware.mp4" autoplay="true" preload="auto"][/video]   Bron: ... lees verder »
« Volgende pagina
Copyright © 2012- Logihuis b.v.